Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/anna-gustafsson/ilo-har-fatt-en-ny-hundraarsdeklaration----en-seger-for-trepartismen-och-multilaterismen/Anna GustafssonILO har fått en ny hundraårsdeklaration - en seger för trepartismen och multilaterismenILO:s arbetskonferens (ILC) har nyligen avslutats. Som min kollega Lise Donovan redan berättat är det i år hundra år sedan ILO bildades 1919, som en del av Versaillesfördraget efter första världskriget. Då bildades ILO utifrån övertygelsen att en universell och bestående fred endast kan uppnås om den bygger på social rättvisa. Den organisation som upprättades var och är unik i sitt slag, då den ...Sun, 23 Jun 2019 23:35:04 +02002019-06-23T23:35:04+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/anna-gustafsson/panaf--30-ar-av-fackliga-utbildningar-pa-den-afrikanska-kontinenten/Anna GustafssonPanaf – 30 år av fackliga utbildningar på den afrikanska kontinenten.Människor som träffas för att tillsammans diskutera utmaningarna på arbetsplatsen och i samhället och utforma kollektiva lösningar är hjärtat i fackföreningsrörelsens historia. Det är denna tradition som ligger till grund för LO och TCO:s stora utvecklingssamarbetsprogram Panaf, the Pan-African Trade Union Education Program, som i år firar 30 år.Fri, 01 Mar 2019 13:16:13 +01002019-03-01T13:16:13+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/anna-gustafsson/hur-ska-ilo-utvecklingssamarbetsprogram-utformas-for-att-bidra-till-agenda-2030/Anna GustafssonHur ska ILO:s utvecklingssamarbetsprogram utformas för att bidra till Agenda 2030?På årets arbetskonferens i ILO pågår en diskussion om hur organisationens utvecklingssamarbeten ska utformas för att på bästa sätt bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. Från arbetstagarsidan vill vi se ett utvecklingssamarbete som är rättighetsbaserat, fokuserar på kapacitetsutveckling av arbetsmarknadens parter och som säkerställer ILO:s strategiska roll i genomförandet av hela Agenda 2030.Fri, 01 Jun 2018 14:55:07 +02002018-06-01T14:55:07+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/anna-gustafsson/nytt-hopp-for-decent-work/Anna GustafssonNytt hopp för Decent Work?Vi har idag en global ekonomi som är oförmögen att tillhandahålla arbete till ca 200 miljoner människor i arbetsför ålder. Och krisen vad gäller arbete och arbete under anständiga villkor är betydligt djupare än så: över hela världen arbetar idag 168 miljoner barn, 21 miljoner människor är fast i tvångsarbete och slaveri, 2,3 miljoner arbetsrelaterade dödsfall sker varje år och i flera länder ...Fri, 07 Oct 2016 00:38:32 +02002016-10-07T00:38:32+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/anna-gustafsson/globalisera-arbete-under-anstandiga-villkor/Anna GustafssonGlobalisera arbete under anständiga villkorJust nu pågår ILO:s årliga arbetskonferens, ILC, i Genève. I de fyra trepartiska kommittéerna diskuteras hur anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter kan säkras i globala leverantörskedjor, konventionen om sysselsättningens roll i övergången från krig till fred uppdateras, ILO:s förklaring om social rättvisa utvärderas och i applikationskommittén granskas länders efterlevnad av ...Tue, 31 May 2016 23:39:36 +02002016-05-31T23:39:36+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/anna-gustafsson/gladje-och-sorg-pa-varldsfackets-styrelsemote/Anna GustafssonGlädje och sorg på Världsfackets styrelsemöteVärldsfackets  styrelsemöte skulle precis börja när vi nåddes av nyheten att den fackliga tunisiska centralorganisationen UGTT tillsammans med de övriga organisationerna inom den nationella dialogkvartetten tilldelats Nobels fredspris. Priset är enormt välförtjänt och en hyllning till UGTTs och deras partners mod, uthållighet och förmåga att ta ansvar. Dialogen förde samman människor från olika ...Tue, 13 Oct 2015 15:13:42 +02002015-10-13T15:13:42+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/anna-gustafsson/miljontals-arbetstagare-saknar-fortfarande-skydd/Anna GustafssonMiljontals arbetstagare saknar fortfarande skyddÅrets internationella arbetskonferens (ILO:s högsta beslutfattande organ) är i full gång. En av de viktiga diskussionerna i konferensens kommittéer rör ett ämne som är helt centralt för ILO:s arbete: skyddsregler för arbetstagare.Det är snart hundra år sedan ILO bildades men fortfarande arbetar miljontals människor runt om i världen under bedrövliga förhållanden. De är föräldrar som tvingas lämna ...Tue, 09 Jun 2015 14:36:43 +02002015-06-09T14:36:43+02:00