Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/livslangt-larande-som-rattvisefraga/Åsa Odin EkmanLivslångt lärande som rättvisefråga“The issue of continuous learning will probably be one of the biggest social justice issues of our time.” Så sade Finlands utbildningsminister Li Andersson idag på ett seminarium arrangerat av TCO:s finska systerorganisation STTK, med anledning av den så kallade European Vocational Skills Week som just nu pågår i Helsingfors. Flera nordiska fackliga representanter medverkade, däribland TCO:s ...Wed, 16 Oct 2019 19:49:26 +02002019-10-16T19:49:26+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/rakna-pa-kostnaderna-av-restriktiv-asylpolitik/Åsa Odin EkmanRäkna på kostnaderna av restriktiv asylpolitikIgår klubbade riksdagen en förlängning av den tillfälliga asyllagen som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Att reglerna för familjeåterförening blir något mindre stränga är förstås välkommet. I övrigt innebär detta tyvärr att ett restriktivt regelverk, som beretts på ett undermåligt sätt, förlängs.  Detta sker bara några dagar efter att regeringen offentliggjort direktiven ...Wed, 19 Jun 2019 08:38:57 +02002019-06-19T08:38:57+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/dubbelbestraffning-av-arbetskraftsinvandrare2/Åsa Odin EkmanDubbelbestraffning av arbetskraftsinvandrare: om Migrationsverkets rättsliga ställningstagandeFör en tid sedan fick frågan om så kallade kompetensutvisningar mycket uppmärksamhet i media och från politiker. Varenda ledarsida skrev texter på ämnet (med varierande sanningshalt, kan tilläggas), och det lades flera förslag på hur reglerna kunde ses över, bland annat från TCO och Centerpartiet.  Men nu har debatten varit mindre intensiv under en tid, kanske för att det sett ut som att frågan ...Fri, 24 May 2019 15:50:37 +02002019-05-24T15:50:37+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/obligatorisk-redovisning-av-lararledd-tid-inom-hogskolan/Åsa Odin EkmanObligatorisk redovisning av lärarledd tid inom högskolanUKÄ:s senaste rapport om lärarledd tid inom högskolan visar att det inte hänt något på tio år i frågan om mängden lärarledd tid inom högskolan. Detta är en central fråga för kvaliteten i den högre utbildningen och viktig fråga för styr- och resursutredningen. En sak är dock tydlig: det är alldeles för svårt att följa upp utvecklingen. Oavsett vilken styrningsmodell styr- och resursutredningen ...Mon, 05 Nov 2018 16:37:08 +01002018-11-05T16:37:08+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/ar-det-fackets-fel-att-arbetstagare-utvisas/Åsa Odin EkmanÄr det fackets fel att arbetstagare utvisas?Maria Ludvigsson verkar vara arg på fackföreningsrörelsen. Hon skrev nämligen en ledare i SvD häromdagen om att allt är fackets fel. Nej, jag överdriver inte, hon skrev faktiskt så. Var gång det uppstår någon dåraktighet kan man ge sig tusan på att det är ”facket som ligger bakom”, hävdade hon.”Oj oj, vad har vi nu hittat på?” undrade jag nervöst.Det som föranlett hennes hårda dom var frågan om ...Fri, 23 Feb 2018 12:41:09 +01002018-02-23T12:41:09+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/tva-fragor-till-moderaterna/Åsa Odin EkmanTvå frågor till ModeraternaAtt ställa krav på nyanlända för att förbättra etableringen är just nu en populär linje bland partierna. Det gäller både regeringen och oppositionen. Vi lär – tyvärr – se mycket av den varan under 2018, då etablering av nyanlända sannolikt blir en stor fråga i valdebatten. Senast på tur är Moderaterna som presenterat en rad förslag, däribland att etableringsersättningen ska kunna dras in för de ...Wed, 17 Jan 2018 10:27:06 +01002018-01-17T10:27:06+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/styrning-kravs-for-att-gora-verklighet-av-det-livslanga-larandet/Åsa Odin EkmanStyrning krävs för att göra verklighet av det livslånga lärandetHur ska högre utbildningen utvecklas för att möta framtidens behov? Det är en fråga som ständigt debatteras och som det kommit en rad debattinlägg om bara det senaste året. Oavsett i vilken riktning man lutar så är en avgörande faktor hur resurserna till högskolan fördelas och styrs. Därför är den pågående styr- och resursutredningen, som gärna går under beteckningen STRUT, helt central. ...Mon, 15 Jan 2018 11:27:46 +01002018-01-15T11:27:46+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/slapp-inte-arbetet-med-brett-deltagande/Åsa Odin EkmanSläpp inte arbetet med brett deltagandeRegeringen blev nog ganska överraskad när den mitt i högsommaren möttes av en kritikstorm från högskolesverige. Det som föranledde ramaskriet var en remitterad promemoria på åtta sidor som föreslog en ändring i högskolelagen. Istället för att, som i dag, ”aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” föreslog Utbildningsdepartementet att högskolorna skulle ges i uppdrag att ”aktivt ...Fri, 01 Dec 2017 18:24:37 +01002017-12-01T18:24:37+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/arbetstagarperspektivet-saknas-i-utredningen-om-arbetskraftsinvandring/Åsa Odin EkmanArbetstagarperspektivet saknas i utredningen om arbetskraftsinvandringIdag presenterades utredningen ”Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden” där jag själv suttit med i expertgruppen. Som titeln gör gällande tar direktiven sikte på den svaga punkten i den svenska lagstiftningen, nämligen den utsatta position som arbetskraftsinvandrande arbetstagare befinner sig i och det utnyttjande det kan leda till. Syftet med utredningen var ...Thu, 15 Dec 2016 16:44:42 +01002016-12-15T16:44:42+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/politiker-ska-inte-avgora-lonenivan-for-arbetskraftsinvandrare/Åsa Odin EkmanPolitiker ska inte avgöra lönenivån för arbetskraftsinvandrareDet svenska regelverket för arbetskraftsinvandring står ännu en gång i blickfånget. Dels har EU-kommissionen nyligen bekräftat att Sverige tillämpar en alldeles för restriktiv tolkning av det så kallade gemenskapsföreträdet med anledning av det uppmärksammade LinkedIn-ärendet. Dels släppte Timbro under gårdagen rapporten "Människorna mellan stolarna" där de lyfter ett par uppmärksammade fall där ...Wed, 24 Aug 2016 13:53:11 +02002016-08-24T13:53:11+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/for-femtioelfte-gangen-ta-tillvara-kompetensen/Åsa Odin EkmanFör femtioelfte gången: ta tillvara kompetensen!Den politiska debatten om nyanländas etablering på arbetsmarknaden har i mångt och mycket låst fast i frågan om låga löner. Det är olyckligt av flera skäl. Ett av dem är att det flyttar fokus från frågan om hur vi tar tillvara kompetensen och erfarenheten hos dem som kommer hit.Jag börjar känna mig lite tjatig som hela tiden upprepar denna formulering – ”ta tillvara kompetensen och erfarenheten” ...Fri, 13 May 2016 08:21:56 +02002016-05-13T08:21:56+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/ta-tillvara-kompetensen-istallet-for-att-gomma-er-bakom-migrationsoverenskommelsen/Åsa Odin EkmanTa tillvara kompetensen istället för att gömma er bakom migrationsöverenskommelsenArbetsmarknadsfrågor har en alldeles särskild ställning i svensk politik. Hur vi skapar fler jobb har till exempel varit den avgörande valfrågan det senaste årtiondet. Även andra viktiga sakområden, såsom jämställdhetspolitiken, bygger ofta i stor utsträckning på arbetsmarknadsåtgärder. Politiska partier brukar noga beakta hur olika åtgärder kan tänkas påverka arbetsmarknaden och utforma dem ...Thu, 28 Apr 2016 17:35:28 +02002016-04-28T17:35:28+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/oppenhet-bygger-pa-bra-villkor-for-migrerande-arbetstagare/Åsa Odin EkmanÖppenhet bygger på bra villkor för migrerande arbetstagareStort engagemang har de senaste dagarna väckts för den iranska familj som fått besked om indraget arbetstillstånd och utvisning. Detta efter att lönen som pappan erhållit under ett antal månader låg under den kollektivavtalsenliga nivån. 180 kronor under, för att vara exakt. Att arbetsgivaren tar på sig skulden och retroaktivt betalat mellanskillnaden spelar ingen roll. Migrationsverket anser ...Fri, 18 Dec 2015 09:20:40 +01002015-12-18T09:20:40+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/varfor-kanner-sig-unga-otrygga-trots-att-arbetslosheten-sjunker/Åsa Odin EkmanVarför känner sig unga otrygga trots att arbetslösheten sjunker?För ett par år sedan var ungdomsarbetslösheten en av de mest omdebatterade politiska frågorna i Sverige. Vi hade ett av de högsta måtten på ungdomsarbetslöshet i Europa, och det sågs som en av de mest avgörande framtidsutmaningarna på arbetsmarknaden. För att råda bot på det föreslogs en rad reformer, och den dåvarande regeringen genomförde en dyr (och ineffektiv) sänkning av arbetsgivaravgiften ...Wed, 16 Dec 2015 14:29:36 +01002015-12-16T14:29:36+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/ursakta-kan-du-beratta-nar-gransen-ska-oppnas/Åsa Odin Ekman”Ursäkta, kan du berätta när gränsen ska öppnas?”Jag befinner mig i Idomeni, vid gränsövergången mellan Grekland och Makedonien. Efter att ha deltagit i en konferens i Skopje för att berätta om hur TCO kommunicerar med unga, har jag på eget bevåg rest hit för att bilda mig en egen uppfattning om hur situationen ser ut. En halv miljon flyktingar uppges ha passerat denna gränsövergång sedan juni i år. Varje samtal med de som befinner sig här ...Tue, 08 Dec 2015 12:18:18 +01002015-12-08T12:18:18+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/keep-calm-och-lyssna-pa-de-som-far-flyktingmottagandet-att-fungera/Åsa Odin EkmanKeep calm och lyssna på de som får flyktingmottagandet att fungeraJust nu är det många debattörer som målar upp en alarmistisk bild av flyktingmottagandet. Med tvärsäkerhet förutspår de en stundande systemkollaps och nationens undergång. Ignorera dem. Lyssna istället på de som dagligen arbetar för att mottagandet ska fungera: anställda inom myndigheter och kommuner som bland annat handlägger asylansökningar, tar emot ensamkommande barn, ordnar bostäder och ...Fri, 13 Nov 2015 18:25:35 +01002015-11-13T18:25:35+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/byt-fokus-i-migrationsdebatten/Åsa Odin EkmanByt fokus i migrationsdebattenI den svenska migrationsdebatten hävdas det ofta att vi inte vågar prata om problem kopplade till invandring. Jag skulle vilja hävda motsatsen: vi har blivit besatta av kortsiktiga utmaningar, och nästan helt förlorat det mer långsiktiga perspektivet. Därför var det upplyftande att närvara vid lanseringen av Delmis kunskapsöversikt ”Migration och företagens internationalisering” som istället ...Wed, 02 Sep 2015 11:31:02 +02002015-09-02T11:31:02+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/antligen-en-utredning--men-rollfordelningen-maste-bli-ratt/Åsa Odin EkmanÄntligen en utredning! – men rollfördelningen måste bli rättUnder försommaren har strålkastarljuset riktats mot situationen för de mest utsatta personerna på svensk arbetsmarknad. I en skakande artikelserie i DN skildras villkoren för papperslösa migranter och personer med arbetstillstånd som utnyttjas inom ramen för arbetskraftsinvandringen.Mot denna bakgrund är det mycket välkommet att regeringen äntligen presenterat en utredning med syfte att stärka ...Fri, 10 Jul 2015 15:31:34 +02002015-07-10T15:31:34+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/battre-lagstiftning-inte-detsamma-som-mindre-lagstiftning/Åsa Odin EkmanBättre lagstiftning inte detsamma som mindre lagstiftningÄr EU för byråkratiskt och krångligt? ”Ja” skulle nog många spontant svara, och ”JA!” menar Kommissionen, som idag presenterade ett paket med åtgärder för Better Regulation, också känt som regelförenkling eller REFIT – Regulatory Fitness program. Arbetet med regelförenkling har pågått under många år, men den sittande Kommissionen har gjort det till ett särskilt prioriterat område. Dagens ...Tue, 19 May 2015 20:46:08 +02002015-05-19T20:46:08+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-odin-ekman/hallbarhetsrapportering-ett-steg-framat-men-revolutionen-lar-droja/Åsa Odin EkmanHållbarhetsrapportering: ett steg framåt, men revolutionen lär dröjaI en artikel i SvD Näringsliv i förra veckan beskrivs ett lagförslag med ord som ”historiskt” och ”revolutionerande”. Lagförslaget gör stora företag skyldiga att som del av sin årliga redovisning rapportera vilka risker de har inom så kallade hållbarhetsfrågor, och hur de hanterar dessa. I artikeln beskriver Svenskt Näringsliv i hårda ordalag det liggande förslaget, som alltså bygger på ett ...Tue, 05 May 2015 20:52:33 +02002015-05-05T20:52:33+02:00