Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/regeringen-skjuter-tyvarr-over-malet/Thomas af BjurRegeringen skjuter tyvärr över måletIdag presenterade regeringen och dess samarbetsparti Vänsterpartiet en överenskommelse kring hälso- och sjukvård på DN Debatt. Syftet sägs vara att skärpa gällande lagstiftning samt säkerställa att landets universitetssjukhus förblir i gemensam ägo.Bakgrunden är att regeringen och Vänsterpartiet ser en risk för att det ökande antalet privata sjukvårdsförsäkringar kan leda till att enskilda ...Tue, 23 Aug 2016 11:10:30 +02002016-08-23T11:10:30+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/spelar-jamstallda-riksdagsman-nagon-roll/Thomas af BjurSpelar jämställda riksdagsmän någon roll?Det var frågeställningen som diskuterades vid ett seminarium som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) arrangerade kring en studie signerad docenten i statsvetenskap Helena Olofsdotter Stensöta vid Göteborgs universitet.Stensöta frågar sig i studien: Vad händer om män i allt högre grad får tillgång till det som traditionellt varit kvinnors erfarenheter? Leder det till att män, successivt, ...Tue, 28 Jun 2016 09:46:44 +02002016-06-28T09:46:44+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/how-do-you-eat-an-elephant-one-bite-at-a-time/Thomas af Bjur”How do you eat an elephant? One bite at a time.”Orden yttrades av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid en hearing kring jämställdhet som TCO på tisdagen deltog i tillsammans med arbetsmarknadens parter. Ministerns poäng var att även om utvecklingen på jämställdhetsområdet går sakta sker det kontinuerliga framsteg. Löneskillnaderna minskar. Kvinnors arbetskraftsdeltagande ökar. Andelen akademiskt utbildade kvinnor har aldrig varit fler. ...Thu, 23 Jun 2016 12:01:35 +02002016-06-23T12:01:35+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/kan-vi-rakna-med-er-ledarna/Thomas af BjurKan vi räkna med er, Ledarna?I ett inlägg på chefsbloggen ställer Ledarna frågan om organisationen kan "räkna med TCO". Bakgrunden är det Jämställdhetsindex som TCO presenterade igår där det framgår att kvinnor i genomsnitt tar ut 72,6 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn. Svaret är ja. Ledarna kan räkna med att TCO kommer att fortsätta vara en pådrivande och konstruktiv kraft i arbetet för ...Fri, 17 Jun 2016 11:47:47 +02002016-06-17T11:47:47+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/foraldravanligt-arbetsliv-nyckeln-till-en-jamstalld-arbetsmarknad/Thomas af BjurFöräldravänligt arbetsliv nyckeln till en jämställd arbetsmarknad"Om Sverige även i framtiden ska ha möjlighet att kombinera social trygghet med tillväxt och ett blomstrande näringsliv måste alla individers kompetens nyttjas till fullo." Peter Tai Christensen och Thomas af Bjur I en artikel i DI (25/2) argumenterar Karin Svanborg-Sjövall och Nima Sanandaji för att den svenska välfärdsmodellen medför att kvinnor har svårare att nå toppositioner i ...Mon, 07 Mar 2016 11:58:04 +01002016-03-07T11:58:04+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/ett-jamstallt-arbetsliv-kravs-for-att-fler-kvinnor-ska-kunna-ta-spranget/Thomas af BjurEtt jämställt arbetsliv krävs för att fler kvinnor ska kunna ta språnget"Det är självklart ett allvarligt problem att kvinnor i praktiken inte har samma förutsättningar som män att göra karriär. Föräldraskap får aldrig bli en karriärbroms för kvinnor."Unionens ordförande Martin LinderTCO-förbundet Unionen har, i en undersökning om hur ett mer föräldravänligt arbetsliv ska formas, uppmärksammat att kvinnor i högre grad än män avstår från att söka ett nytt jobb för ...Wed, 24 Feb 2016 12:01:21 +01002016-02-24T12:01:21+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/det-ar-hog-tid-att-inse-att-kvinnors-rattigheter-ar-manskliga-rattigheter/Thomas af BjurDet är hög tid att inse att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter“If there is one message that echoes forth from this conference, it is that human rights are women's rights. And women's rights are human rights.” Orden uttalades av Hillary Clinton vid Förenta Nationernas kvinnokonferens i Peking 1995. När Jämställdhetsdagarna i Malmö inleddes idag var Clintons ord lika giltiga som för 20 år sedan. Jämställdhetsminister Åsa Regnér underströk med emfas att ...Wed, 27 Jan 2016 16:03:59 +01002016-01-27T16:03:59+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/klokt-beslut-av-shekarabi/Thomas af BjurKlokt beslut av ShekarabiFoto: Meli Pettersson EllafiAlltsedan regeringen tillsatte Välfärdsutredningen under ledning av Illmar Reepalu har frågan om vinster i välfärden renderat en infekterad debatt mellan de båda etablerade politiska blocken. Regeringen har stått fast vid de ursprungliga utredningsdirektiven vars syfte är att föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. ...Thu, 05 Nov 2015 10:55:53 +01002015-11-05T10:55:53+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/bra-initiativ-av-regeringen-for-okad-jamstalldhet-men-mer-kravs/Thomas af BjurBra initiativ av regeringen för ökad jämställdhet men mer krävsRegeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dagarna tagit initiativ till en överenskommelse i syfte att utveckla jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner under nästkommande år. Syftet är att stärka arbetet kring jämställdhet med inriktning mot män. Beslutet är vällovligt och en bra signal om vikten av att fördjupa arbetet med att få fler män att ta sitt ansvar för ett ...Wed, 28 Oct 2015 11:11:16 +01002015-10-28T11:11:16+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/folj-upp-jamstalldhetsmalen/Thomas af BjurFölj upp jämställdhetsmålen!Om TCO-förbundens över 1,3 miljoner medlemmar ska ges möjlighet att forma sina liv utifrån sina unika förutsättningar - oavsett kön - krävs en aktiv jämställdhetspolitik. Det kräver i sin tur att de jämställdhetspolitiska målen är en av grundbultarna för den förda politiken. Att målen är tydliga, leder till reformer och kontinuerligt följs upp. Risken är annars att "allas ansvar istället blir ...Fri, 03 Jul 2015 14:44:01 +02002015-07-03T14:44:01+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/deltid-idag--fattigpensionar-sedan/Thomas af BjurDeltid idag – fattigpensionär sedan?Ibland sägs det att dagens pensionssystem diskriminerar kvinnor. Det är dock en felaktig förenkling. Både det allmänna pensionssystemet och de olika kollektivavtalade tjänstepensionssystemen är jämställda i den bemärkelsen att män och kvinnor behandlas lika och tjänar in sin pension enligt samma regler. Att många kvinnor halkar efter e beror på något annat. Var tredje kvinna i Sverige arbetar ...Mon, 29 Jun 2015 16:00:46 +02002015-06-29T16:00:46+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/ungdomsarbetsloshet-ett-problem---men-hur-stort/Thomas af BjurUngdomsarbetslöshet ett problem - men hur stort?I den offentliga debatten hävdas ofta att Sverige har en oroväckande hög andel unga som står utanför arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar var arbetslösheten bland 15 till 19-åringar över 40 procent och bland 20 till 24-åringar närmare 18 procent i april detta år. Till synes alarmerande siffror. Det är emellertid en beskrivning som är missvisande. I ...Fri, 26 Jun 2015 13:49:06 +02002015-06-26T13:49:06+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/man-maste-ta-sitt-ansvar-for-jamstalldheten/Thomas af BjurMän måste ta sitt ansvar för jämställdhetenIdag lanseras FN: s globala jämställdhetsprojekt HeForShe i Sverige. Utgångspunkten är att påvisa att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en fråga för såväl kvinnor som män. Att fler män behöver engagera sig för jämställdhet för att vi tillsammans ska bygga ett samhälle där alla individer ges rätt att forma sitt eget liv. Oavsett kön. Det är ett obestridligt faktum att ökad jämställdhet i ...Thu, 18 Jun 2015 11:18:48 +02002015-06-18T11:18:48+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/strid-om-utredning-star-i-vagen-for-viktiga-blockoverskridande-beslut/Thomas af BjurStrid om utredning står i vägen för viktiga blocköverskridande beslut”Sverige står inför stora utmaningar. Men vi har också enorma möjligheter. I TCO vill vi gärna se långsiktigt hållbara lösningar. Vi kommer både att kräva men också stödja blocköverskridande lösningar. I själva verket är det så att i TCO älskar vi blocköverskridande lösningar."Orden tillhör TCO: s ordförande Eva Nordmark och uttalades i samband med socialdemokraternas partikongress i Västerås den ...Tue, 02 Jun 2015 12:01:54 +02002015-06-02T12:01:54+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/ratt-jobb-viktigare-an-ett-jobb-for-nyanlanda/Thomas af BjurRätt jobb viktigare än ett jobb för nyanländaSverige har en stolt historia av att vara ett solidariskt och medmänskligt samhälle som tar emot människor i nöd. Ett samhälle som ger skydd från krigets fasor men som också är berett att tillhandahålla de verktyg som krävs för att forma ett nytt liv. Ett samhälle där den enskilde individen ges möjlighet att bidra utifrån sina unika förutsättningar och kunskaper.I takt med att den humanitära ...Tue, 17 Mar 2015 13:48:23 +01002015-03-17T13:48:23+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-af-bjur/blockoverskridande-overenskommelse-kring-vinster-i-valfarden-nodvandig/Thomas af BjurBlocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden nödvändig”Vinstdrivande vård krävs för att rädda välfärden”. Det var rubriken för en debattartikel som den förre folkpartiledaren Bengt Westerberg, tillsammans med den förre socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof Feldt, skrev 2006. Tesen i Westerbergs och Feldts artikel var lika enkel som tydlig. Den solidariskt finansierade välfärdsstaten fungerar bättre när det finns privata aktörer som tillåts ...Thu, 05 Mar 2015 15:04:50 +01002015-03-05T15:04:50+01:00