Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/europeiska-arbetsmyndigheten/Sofia RåsmarEuropeiska arbetsmyndighetenFör TCO är den fria rörligheten viktig då den bidrar till bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. ELA är en del i att få den inre marknaden, och inte minst den fria rörligheten för arbetstagare, att fungera bättre.Wed, 27 Feb 2019 13:29:54 +01002019-02-27T13:29:54+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/nya-utstationeringsregler-trader-i-kraft-1-juni-2017/Sofia RåsmarNya utstationeringsregler träder i kraft 1 juni 2017Idag klubbade en majoritet av riksdagen igenom regeringens proposition Nya utstationeringsregler. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni och kommer att få betydelse för utstationerade arbetstagares möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda i Sverige. TCO har tidigare uttalat sig om reglerna när propositionen kom. De nya reglerna är ett resultat av en översyn av utstationeringslagen och ...Wed, 26 Apr 2017 17:09:07 +02002017-04-26T17:09:07+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/ett-ingrepp-i-den-svenska-lagstiftningsprocessen/Sofia RåsmarEtt ingrepp i den svenska lagstiftningsprocessenLO, TCO och Saco skickade i förra veckan ett brev till EU- och handelsminister Ann Linde för att uppmärksamma ministern på ett par farhågor vi hyser kring EU-kommissionens förslag till ett nytt anmälningsförfarande för krav på tjänsteverksamhet.Anmälningsförfarandet för krav på tjänsteverksamhet finns redan idag men har fört en förhållandevis anonym tillvaro i Sverige och övriga EU. Kanske inte ...Mon, 10 Apr 2017 10:55:12 +02002017-04-10T10:55:12+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/nu-uppfyller-sverige-eu-ratten/Sofia RåsmarNu uppfyller Sverige EU-rättenImorse tillkännagav Kristdemokraterna att de kommer att stödja regeringens förslag om arbetsrättsliga krav i upphandlingar. Risken att Sverige dras inför EU-domstolen på grund av bristande införlivande av upphandlingsdirektiven är nu undanröjd.Almega anför i en artikel i upphandling24 att EU:s upphandlingsdirektiv aldrig har ställt krav på att Sverige ska införa krav på att villkor hämtade från ...Thu, 16 Mar 2017 15:13:00 +01002017-03-16T15:13:00+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/ja-till-att-koordinera-och-nej-till-harmonisera---nu-ska-eus-socialforsakringsregler-andras/Sofia RåsmarJa till att koordinera och nej till harmonisera - nu ska EU:s socialförsäkringsregler ändrasIdag möts medlemsländernas ansvariga ministrar i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (mer bekant under namnet EPSCO) för att bland annat diskutera EU-kommissionens förslag till ändrade socialförsäkringsregler. Från Sveriges regering deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. En av de frågor som ska ...Fri, 03 Mar 2017 10:00:54 +01002017-03-03T10:00:54+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/fran-ord-till-handling--eu-kommissionens-tjanstepaket-ar-har/Sofia RåsmarFrån ord till handling – EU-kommissionens tjänstepaket är härFör lite mer än ett år sen aviserade EU-kommissionen att de hade för avsikt att presentera en rad förslag som berörde den fria rörligheten för tjänster inom EU. Den 10 januari 2017 presenterades då äntligen vad som kommit att kallas ”tjänstepaketet”.Igår var sista dag att inkomma med svar på den remiss som Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet skickat ut med anledning av förslagen. ...Thu, 23 Feb 2017 10:52:46 +01002017-02-23T10:52:46+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/vi-tar-det-en-gang-till/Sofia RåsmarVi tar det en gång till...Debatten om genomförandet av reglerna om arbetsrättsliga krav i EU:s upphandlingsdirektiv har bitvis präglats av rena felaktigheter. Jag vill därför återigen lyfta några av de felaktiga påståenden som florerat i debatten.Påstående: Förslaget innebär ett påtagligt avsteg från den svenska modellen.Kommentar: Förslaget innebär inget krav på kollektivavtal. Således kommer inte förvaltningsdomstolen ...Tue, 29 Nov 2016 17:38:30 +01002016-11-29T17:38:30+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/hur-upphandlingsdirektivet-kom-till/Sofia RåsmarHur upphandlingsdirektivet kom tillAtt svenska förarbeten har stor tyngd råder det ingen tvekan om. Motiven till lagstiftningen framgår tydligt. På EU-nivå är det svårare att utläsa motiven till lagstiftningen. Men det går faktiskt att få en bild av motiven till lagstiftningen genom att läsa ståndpunkter från Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Efter att ha studerat dessa ståndpunkter ...Mon, 19 Sep 2016 07:00:48 +02002016-09-19T07:00:48+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/finn-fem-fel/Sofia RåsmarFinn fem felFrågan om genomförandet av de nya upphandlingsdirektiven är för närvarande högt på den politiska agendan. Inte minst efter gårdagens debatt-artikel i DI och det faktum att riksdagen under november månad ska rösta om propositionen som ska genomföra upphandlingsdirektiven. I debatten florerar påståenden som tyvärr är rena felaktigheter. Nedan följer därför några kommentarer på frågor som uppkom i ...Tue, 13 Sep 2016 16:19:32 +02002016-09-13T16:19:32+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/nationella-upphandlingsstrategin/Sofia RåsmarNationella upphandlingsstrateginDen 30 juni 2016 presenterade regeringen den nationella upphandlingsstrategin. Enligt regeringen är syftet med strategin att visa på de positiva effekter som kan uppnås genom att ha ett strategiskt förhållningssätt till inköp för att våra skattemedel ska användas på bästa sätt. Regeringen är tydlig med att resultat förväntas och att man kommer att följa utvecklingen.Strategin har kommenterats ...Fri, 01 Jul 2016 12:46:01 +02002016-07-01T12:46:01+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/kryphal-i-lagstiftningen-ar-till-for-att-fyllas--inte-utnyttjas/Sofia RåsmarKryphål i lagstiftningen är till för att fyllas – inte utnyttjasDe senaste åren har sjuksköterskor som arbetar i den svenska sjukvården med utbildning från ett annat EU-land blivit allt vanligare. TCO ser positivt på detta. Det är vid sådana tillfällen den fria rörligheten fungerar som bäst – när en efterfrågan kan fyllas av kompetent arbetskraft från andra EU-länder. För precis så som sjuksköterskor med utbildning från ett annat EU-land kommer till Sverige ...Thu, 30 Jun 2016 09:16:19 +02002016-06-30T09:16:19+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/hog-tid-for-sund-konkurrens-i-offentlig-upphandling/Sofia RåsmarHög tid för sund konkurrens i offentlig upphandlingAtt genomföra flera hundratals sidor EU-direktiv om offentlig upphandling till svensk lag tar tid. De lagförslag som riksdagen snart har att ta ställning till är, liksom Lagrådet angav i sitt yttrande den 9 juni 2016, långt ifrån perfekta. Det senaste tillskottet – lagrådsremissen om Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling är dock en viktig utgångspunkt för att säkerställa bra ...Fri, 17 Jun 2016 15:43:09 +02002016-06-17T15:43:09+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/gagnar-medlen-malet-en-blogg-om-subsidiaritetsinvandningar-utstationering-och-en-solig-dag-pa-strandvejen/Sofia RåsmarGagnar medlen målet? En blogg om subsidiaritetsinvändningar, utstationering och en solig dag på Strandvejen.Den 4 maj var en solig dag på Strandvejen utanför Köpenhamn. Denna dag var det dock inte bara husägarna som körde runt på gatorna i det pittoreska villaområdet utan även danska Arbejdstillsynet som skulle utföra oannonserade inspektioner på lokala byggarbetsplatser. Med i bilarna var även representanter för den svenska arbetsmarknaden i form av parterna och regeringen.   Syftet var att på plats ...Thu, 12 May 2016 13:57:30 +02002016-05-12T13:57:30+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/vand-oreda-till-reda.-en-reflektion-over-riksdagsdebatten-om-offentlig-upphandling/Sofia RåsmarVänd oreda till reda. En reflektion över riksdagsdebatten om offentlig upphandling.Idag följde jag riksdagsdebatten om offentlig upphandling. Majoriteten av de debatterande ledamöterna är emot oreda i den offentliga upphandlingen. Det borde därför vara dags för samtliga partier att höja blicken från icke-frågan att ställa krav på kollektivavtal. Ingen kräver ett krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Vad TCO vill är istället att partierna enas om stabila spelregler vid ...Tue, 12 Apr 2016 15:38:07 +02002016-04-12T15:38:07+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/lika-lon-for-lika-arbete-om-revideringen-av-utstationeringsdirektivet/Sofia RåsmarLika lön för lika arbete? Om revideringen av utstationeringsdirektivet.Den 8 mars 2016 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till revidering av utstationeringsdirektivet. Enligt EU-kommissionen innebär de föreslagna reglerna ändringar på tre huvudsakliga områden: de utstationerade arbetstagarnas lön (även vid underentreprenad), regler om arbetstagare hos bemanningsföretag och längden på utstationeringen.TCO tog del av ett läckt utkast till revidering av ...Wed, 09 Mar 2016 18:10:20 +01002016-03-09T18:10:20+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/much-ado-about-nothing-fri-rorlighet-och-storbritanniens-omforhandling-av-sitt-eu-medlemskap/Sofia RåsmarMuch Ado About Nothing? Fri rörlighet och Storbritanniens omförhandling av sitt EU-medlemskap.To be or not to be var frågan som Europeiska rådets ordförande Donald Tusk twittrade ut när han förra onsdagen presenterade ett utkast till uppgörelse med Storbritannien för att förmå landet att stanna i EU. Nu är det upp till övriga EU-länder att ta ställning till innehållet. Slutlig överenskommelse väntas vid Europeiska rådets möte den 18-19 februari. Det slutliga avgörandet fäller dock ...Thu, 11 Feb 2016 09:50:49 +01002016-02-11T09:50:49+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/en-alternativ-modell-for-att-sakra-skaliga-arbetsvillkor-i-offentlig-upphandling/Sofia RåsmarEn alternativ modell för att säkra skäliga arbetsvillkor i offentlig upphandlingIdag lämnar TCO in sitt remissvar på utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal till Finansdepartementet. TCO har länge arbetat för att säkra skäliga arbetsvillkor i offentlig upphandling och utredningens förslag är ett steg på vägen. Flera viktiga frågor för våra medlemmar kvarstår dock.För den som läser TCO:s remissvar noga så går det därför att utläsa en alternativ modell för ...Mon, 02 Nov 2015 12:21:25 +01002015-11-02T12:21:25+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/tjanster-och-upphandling-pa-kommissionens-agenda/Sofia RåsmarTjänster och upphandling på kommissionens agendaIgår presenterade Europeiska kommissionen en ny inremarknadsstrategi med titeln - En fördjupad och rättvisare inre marknad – ökade möjligheter för enskilda och företag – med syftet att stärka den inre marknadens potential. Flera kommande lagstiftningsinitiativ presenteras i strategin, bland annat;-åtgärder för att konsumenter inte ska bli diskriminerade när de vill köpa varor och ...Thu, 29 Oct 2015 18:10:07 +01002015-10-29T18:10:07+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/dear-commissioner-thyssen/Sofia RåsmarDear Commissioner Thyssen,är inledningen på det brev som EU:s kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden Marianne Thyssen nyligen mottagit av åtta medlemsländers arbetsmarknadsministrar (Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien). Brevet får ses som ett svar på det brev som sex andra arbetsmarknadsministrar, bl.a. Sveriges Ylva Johansson, ...Thu, 10 Sep 2015 15:33:48 +02002015-09-10T15:33:48+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/sofia-rasmar/upphandlingsmyndigheten---en-efterlangtad-myndighet/Sofia RåsmarUpphandlingsmyndigheten - en efterlängtad myndighetIdag är första dagen på jobbet för de anställda på den nya Upphandlingsmyndigheten. De anställdas huvuden upptas så här första dagen förhoppningsvis av frågor så som hur loggar jag in i datorn, hoppas att jag har en bra chef och kanske den viktigaste frågan av alla - var är kaffeapparaten?När dessa funderingar har lagt sig så har vi på TCO ett flertal önskemål om hur den nya myndigheten ska ...Tue, 01 Sep 2015 14:49:49 +02002015-09-01T14:49:49+02:00