Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/hurra-det-blev-en-ny-ilo-konvention2/Lise DonovanHurra, det blev en ny ILO-konvention!På midsommarafton antog ILO:s högsta organ - den internationella arbetskonferensen - en konvention och en rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet.Tue, 25 Jun 2019 13:34:03 +02002019-06-25T13:34:03+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/ilo-100-ar--inte-bara-hogtidliga-tal-utan-ocksa-tva-veckors-hart-arbete-for-ett-battre-arbetsliv/Lise DonovanILO 100 år- inte bara högtidliga tal utan också två veckors hårt arbete för ett bättre arbetslivI dag öppnar årets ILO-konferens i Geneve, men i år är det inte riktigt som vanligt. Det är nämligen 100 år sedan detta FN-organ för arbetslivsfrågor bildades som en del av Versailles-freden efter första världskriget. Och det måste så klart firas!Mon, 10 Jun 2019 13:29:39 +02002019-06-10T13:29:39+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/hog-tid-for-forbud-mot-att-begara-utdrag-ur-belastningsregistret/Lise DonovanHög tid för förbud mot att begära utdrag ur belastningsregistretI dag överlämnar Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet sitt betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att reda ut de sista utestående frågorna för vad som ska gälla för utdrag ur brottsregistret i vissa branscher, bland annat inom Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.Mon, 29 Apr 2019 15:35:08 +02002019-04-29T15:35:08+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/anvand-lagstiftningen-i-arbetet-mot-sexuella-trakasserier/Lise DonovanAnvänd lagstiftningen i arbetet mot sexuella trakasserier!För drygt ett år sedan när Metoo-uppropen började var min första tanke: Damn it! Vi borde ha uppdaterat vår skrift ”Bryt tystnaden”. Det var inte bara för att jag anade att det skulle bli något stort av metoo utan även för att mycket hade hänt i lagstiftningen sedan ”Bryt tystnaden” kom ut 2013. Det krävdes uppdatering eftersom det tillkommit lagstiftning på både diskriminerings- och ...Wed, 14 Nov 2018 08:08:43 +01002018-11-14T08:08:43+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/the-world-is-watching-us/Lise DonovanThe world is watching usJag är tillbaka i Stockholm efter några omtumlande veckor i Geneve. Det var med blandade känslor som jag åkte hem från årets ILO-konferens. Jag tänker främst på arbetet med en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet, som jag själv var inblandad i.Tue, 19 Jun 2018 14:50:38 +02002018-06-19T14:50:38+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/ny_foretagshemlighetslag/Lise DonovanNy företagshemlighetslag, varför det?Ganska obemärkt har en ny lag om företagshemligheter beslutats i riksdagen och den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2018. För mig är det själva målgången efter fem års arbete med frågan. Men för att ta det från början….Fri, 15 Jun 2018 14:20:46 +02002018-06-15T14:20:46+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/personlig-integritet-ar-sa-mycket-mer-an-gdpr/Lise DonovanPersonlig integritet är så mycket mer än GDPRI dessa tider när så många bedyrar sitt intresse för vår personliga integritet vill jag uppmärksamma att det finns många andra sammanhang (än bara den nya dataskyddsförordningen GDPR) där det behövs förstärkt skydd för den personliga integriteten. Min förhoppning är att alla de företag och organisationer som mejlbombat oss om GDPR nu ska intressera sig också för arbetstagares integritet.Thu, 31 May 2018 09:17:33 +02002018-05-31T09:17:33+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/ilo/Lise DonovanDags för förhandling om en ILO-konvention om våld och trakasserier i arbetslivetFN:s arbetslivsorgan ILO möts nu i Geneve för att bl.a. ta fram en helt ny konvention om våld och trakasserier mot män och kvinnor i arbetslivet. TCO är på plats för att delta i förhandlingarna i denna viktiga fråga.Mon, 28 May 2018 11:40:37 +02002018-05-28T11:40:37+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/vad-kan-vi-gora-at-problemet/Lise DonovanVad kan vi göra åt problemet?Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) skriver idag i Aftonbladet med anledning av de många #metoo-uppropen att det är allas ansvar att se till att vi får en acceptabel arbetsmiljö. Vi i TCO instämmer i det.  En nyckel för att komma till rätta med problemen är det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet på landets arbetsplatser.Bah Kuhnke lyfter fram den nya skärpta ...Wed, 22 Nov 2017 12:55:23 +01002017-11-22T12:55:23+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/skyddet-for-foretagshemligheter-forstarks-pa-bekostnad-av-arbetstagarnas-rorlighet/Lise DonovanSkyddet för företagshemligheter förstärks på bekostnad av arbetstagarnas rörlighetFöretagshemlighetsutredningen har nyligen lämnat sitt förslag till hur skyddet för företagshemligheter kan förstärkas. Sverige har sedan mer än 25 år tillbaka en särskild företagshemlighetslag och nu föreslås den ersättas med en ny lag.Utredningsförslaget har sitt ursprung i ett EU-direktiv (Direktiv 2016/943) men även i regeringens vilja att utöka det straffbara området när någon uppsåtligen ...Wed, 31 May 2017 13:37:12 +02002017-05-31T13:37:12+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/policy-om-religios-neutralitet-pa-jobbet---ar-det-ratt-vag-i-sverige/Lise DonovanPolicy om religiös neutralitet på jobbet - är det rätt väg i Sverige?Nyligen kom två avgöranden från EU-domstolen som handlar om muslimska kvinnor med huvudduk som förlorat sina jobb, den ena i Belgien (mål C-157/15) och den andra i Frankrike (mål C-188/15).Avgörandena har redan föranlett en ganska animerad debatt om vilka konsekvenser de kan få i Sverige. EU-domstolens uttalanden kan få betydelse också i Sverige, men det behöver inte bli så. Mycket beror på hur ...Mon, 20 Mar 2017 12:50:59 +01002017-03-20T12:50:59+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/crash-course---meddelarskydd-och-skydd-for-visselblasare/Lise DonovanCrash course - meddelarskydd och skydd för visselblåsareDe senaste åren har det hänt en hel del positivt när det gäller anställdas möjlighet att skyddat kunna avslöja saker som är på tok i den egna arbetsgivarens verksamhet. Huvudsyftet är genomgående detsamma – att sådana förhållanden ska komma till allmänhetens kännedom och därmed få dem att upphöra. TCO har länge arbetat för att utöka skyddet för anställda som larmar. Vi har fått god hjälp att visa ...Mon, 20 Feb 2017 12:11:00 +01002017-02-20T12:11:00+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/det-varas-for-jamstalldhets--och-mangfaldsarbetet-i-arbetslivet--ny-lagstiftning-pa-plats-den-1-januari/Lise DonovanDet våras för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i arbetslivet – ny lagstiftning på plats den 1 januariDen 1 januari 2017 sker det stora förbättringar i diskrimineringslagen, både när det gäller jämställdhet (årliga lönekartläggning) och mångfald (krav på aktiva åtgärder när det gäller alla diskrimineringsgrunder) i arbetslivet.En del har säkert snappat upp att lönekartläggningarna nu åter ska göras årligen. Det handlar alltså om att arbetsgivare i samverkan med de anställda årligen ska kartlägga ...Wed, 14 Dec 2016 10:43:18 +01002016-12-14T10:43:18+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/i-dag-ska-vi-prata-mobbning-med-regeringen/Lise DonovanI dag ska vi prata mobbning med regeringen!Oförmågan att på ett bra sätt hantera mobbning i arbetslivet är en av förklaringarna till varför vi i dag har så höga sjuktal för psykisk ohälsa i Sverige.Forskningen har gått framåt på detta område och vi vet numera mycket om de individuella hälsoeffekterna av mobbning men mindre om effektiv behandling. Vi vet också mycket om samband mellan arbetsmiljöförhållandena och uppkomsten av mobbning men ...Tue, 22 Nov 2016 13:33:01 +01002016-11-22T13:33:01+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/tco-forbundens-vagledning-till-osa-ar-har/Lise DonovanTCO-förbundens vägledning till OSA är här!I fredags lanserades TCO-förbundens vägledning  till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS: 2015:4), de som vi i dagligt tal kallar OSA.När OSA-föreskrifterna började att gälla den 31 mars 2016 publicerade Arbetsmiljöverket sin egen vägledning med råd om hur man kan arbeta med föreskrifterna. Vi i TCO-förbundens arbetsmiljönätverk kände direkt att vi ville ...Mon, 17 Oct 2016 13:21:01 +02002016-10-17T13:21:01+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/antligen-meddelarskydd-for-privatanstallda-i-sikte/Lise DonovanÄntligen! Meddelarskydd för privatanställda i sikteRegeringen beslutade nyligen om en så kallad lagrådsremiss om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Lagrådsremissen innehåller ett lagförslag om hur det meddelarskydd som gäller för anställda i offentlig verksamhet utsträcks till att även omfatta privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, men bara inom områdena vård, skola och omsorg.TCO som har ...Fri, 02 Sep 2016 11:49:58 +02002016-09-02T11:49:58+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/i-dag-avslutas-arets-ilo-arbetskonferens/Lise DonovanI dag avslutas årets ILO-arbetskonferensI dag avslutas årets ILO-arbetskonferens med antagande av ett antal rapporter från de olika kommittéerna. Känner mig trött efter extremt långa arbetsdagar men ganska nöjd och glad.Min egen applikationskommitté lyckades uppnå slutsatser i alla de 24 fallen utan att trigga igång den slumrande strejkrättsfrågan, och detta trots att det fanns många fall som berörde kärnkonventionerna 87 och ...Fri, 10 Jun 2016 13:17:36 +02002016-06-10T13:17:36+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/sista-dagen-i-applikationskommitten/Lise DonovanSista dagen i applikationskommittén.I år har det varit många fall som handlat om kärnkonventionerna 87 och 98. Dessa konventioner slår bland annat fast föreningsfrihet, organisationsrätt och rätt att kollektivförhandla - rättigheter som gäller både för arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Av de 24 länder och överträdelser som vi diskuterat den senaste veckan har 15 handlat om dessa två konventioner.Det är ...Wed, 08 Jun 2016 21:33:23 +02002016-06-08T21:33:23+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/antiklimax-om-brittiskt-forslag-att-begransa-strejkratten/Lise DonovanAntiklimax om brittiskt förslag att begränsa strejkrättenI gårkväll var det då dags för den viktiga diskussionen om konvention 87 och Storbritannien, angående de begränsningar av strejkrätten som nyligen beslutats av det brittiska parlamentet.Det fanns stora förhoppningar på det applikationskommittén skulle avhandla och vad diskussionen skulle leda fram till. Så när kvällslugnet hade lagt sig och många konferensdeltagare redan hade gett upp för dagen ...Tue, 07 Jun 2016 12:38:14 +02002016-06-07T12:38:14+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/lise-donovan/fler-lander-pa-applikationskommittens--dagordning--mauretanien-och-qatar/Lise DonovanFler länder på applikationskommitténs dagordning – Mauretanien och QatarArbetet i applikationskommittén fortsätter. I går på Sveriges nationaldag behandlade vi Mauretanien och Qatar.I Mauretanien lever slaveriet fortfarande kvar! De moderna formerna av slaveri ser kanske annorlunda ut än i de böcker vi läst och de filmer vi sett från 1700-1800-talens slaveri i USA och det kan säkert ibland vara svårt att upptäcka. Men mycket talar för att det just i Mauretanien finns ...Tue, 07 Jun 2016 12:37:18 +02002016-06-07T12:37:18+02:00