Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/skattereformen-30-ar-idag---dags-for-en-ny/Karin PilsäterSkattereformen 30 år idag - dags för en ny!Den sjunde november 1989 presenterades vad som kom att kallas "Århundradets skattereform". Till 30-årsjubileet idag vore ett besked om start av jobbet med en ny välkommet. Flertalet partier är idag överens om att det är hög tid för ett samlat omtag kring skattesystemet. Detta finns också med som en bärande punkt i januariavtalet. Men ännu har ingenting hänt. Det är därför hög tid att ta itu med ...Thu, 07 Nov 2019 11:36:59 +01002019-11-07T11:36:59+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/granskning-av-kommunal-utjamning-med-brister/Karin PilsäterGranskning av kommunal utjämning med bristerRiksrevisionens granskning av det kommunala utjämningssystemet faller i en logisk kullerbytta, men rapporten är ändå intressant. Den pekar på att vissa faktorer såsom glesbygdsvillkor inte fullt ut fångas in i systemet. Utjämningssystemet behöver reformeras, som en del i att säkra välfärdens långsiktiga finansiering. Men ännu viktigare är att se till att de tillskott i finansiering som behövs kan ...Fri, 25 Oct 2019 13:44:42 +02002019-10-25T13:44:42+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/centerstamman-om-skattereform/Karin PilsäterCenterstämman om skattereformPå helgens centerstämma i Karlstad slog partiet fast att en bred skattereform ska genomföras. Det är bra. Centerpartiet bör nu fokusera på att få igång arbetet för en samlad reform istället för enskilda skattesänkningar som gör ett spretigt och krångligt system ännu mer spretigt och krångligt.Mon, 30 Sep 2019 11:47:47 +02002019-09-30T11:47:47+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/anvand-bostaderna-battre---kan-en-skattereform-bidra/Karin PilsäterAnvänd bostäderna bättre - kan en skattereform bidra?Idag presenterade vi rapporten "Att använda bostäderna bättre" vid ett seminarium i TCO-huset under rubriken "Hur kan en skattereform bidra till en mer effektiv bostadsmarknad".Fri, 20 Sep 2019 16:10:28 +02002019-09-20T16:10:28+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/onskas-besked-om-skattereform-saknas/Karin PilsäterÖnskas: besked om #skattereformMånga olika skatteförslag finns med i budgetpropositionen för 2020. Men ett viktigt besked saknas, att regeringen nu sätter fart på arbetet med att ta fram underlag för en bred och samlad skattereform.Wed, 18 Sep 2019 16:30:01 +02002019-09-18T16:30:01+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/avskaffa-varnskatten/Karin PilsäterAvskaffa värnskatten!Det ska löna sig bättre att utbilda sig och ta ansvar, därför är det bra att det äntligen har kommit ett konkret förslag om att avskaffa värnskatten. TCO har väntat, men detta är verkligen inte okontroversiellt, och det hade varit mycket bättre att genomföra detta i ett samlat paket. Inte minst för att en skattereform behöver vara fullt finansierad.Fri, 28 Jun 2019 14:40:50 +02002019-06-28T14:40:50+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/statens-maste-betala-mer-for-valfardstjansterna/Karin PilsäterStatens måste betala mer för välfärdstjänsternaStaten behöver ta över mer av finansieringen av välfärdstjänsterna. Det är den enda rimliga slutsatsen av den analys som Magdalena Andersson presenterade av kommande behov av resurser till kommunerna. Reformera utjämningssystemet, gärna, men det kommer inte att räcka. Stora höjningar av den kommunala inkomstskatten behöver undvikas och därför måste en växande andel betalas från andra skatter. Det ...Wed, 12 Jun 2019 16:05:48 +02002019-06-12T16:05:48+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/skatteutjamning-och-finansiering-av-valfarden/Karin PilsäterLite mer likvärdigt för kommunernaGärna förbättrad kostnadsutjämning, men sen en rejäl skatteutjämningsreform! Det är den korta sammanfattningen av TCO:s remissvar på SOU 2018:74 Lite mer Lika.Fri, 17 May 2019 11:50:28 +02002019-05-17T11:50:28+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/marginalskatter-i-en-skattereform---vad-ar-optimalt/Karin PilsäterMarginalskatter i en skattereform - vad är optimalt?Hur ser optimalt utformade marginalskatter ut? I en ESO-rapport presenteras teori och modeller. Inkomstskatterna bör reformeras så att de högsta marginalskatterna sänks, menar även TCO. Det behövs inte minst för kompetensförsörjningen av både näringsliv och välfärdstjänster.Wed, 24 Apr 2019 15:22:43 +02002019-04-24T15:22:43+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/garna-lappa-och-laga-men-sen-en-rejal-reform/Karin PilsäterGärna lappa och laga, men sen en rejäl skatteutjämningsreformIdag presenteras utredningen Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Det är problematiskt att det finns så stora skillnader när det gäller kommunalskatt mellan olika kommuner. Utredningen presenterar många bra förslag till förbättringar av kostnadsutjämningen mellan kommunerna. På längre sikt behövs dock en mer grundläggande reformering av systemet för hur vi finansierar vård, ...Mon, 01 Oct 2018 16:09:05 +02002018-10-01T16:09:05+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/ny-lon-den-25/Karin PilsäterLöneökningen äts upp av skatten - därför behövs en skattereformI dag får många lön och för många är det också första lönen efter lönesamtalet. Men bli inte förvånad om din löneökning äts bort av skatt. Nästan hälften av de heltidsarbetade tjänstemännen betalar numera mer än hälften i marginalskatt.Fri, 25 May 2018 09:53:41 +02002018-05-25T09:53:41+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/detta-vill-jag-se-i-varbudgeten/Karin PilsäterDetta vill jag se i vårbudgeten!Det närmar sig valrörelse och skattepolitiken är då ett område för het polemik. Men oavsett vilken regering som tillträder kommer den att behöva ta itu mer samlat med skattepolitiken, och oavsett vilken regering som tillträder kommer den att behöva en bredare parlamentarisk förankring.I morgon håller TCO ett seminarium med rubriken "Detta vill vi se i vårbudgeten", där fokus läggs på riktlinjer ...Mon, 26 Mar 2018 14:02:59 +02002018-03-26T14:02:59+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/exit-skatt-ett-otidsenligt-och-ogenomarbetat-forslag/Karin PilsäterExit-skatt, ett otidsenligt och ogenomarbetat förslag.Idag är sista dagen att lämna in remissvar till Finansdepartementet på Skatteverkets förslag till exit-skatt, en sorts reavinstskatt på vissa tillgångar när en person flyttar ut ur Sverige. TCO avstyrker att en exit-skatt införs enligt denna modell. I dagens internationaliserade ekonomi, där många nystartade, innovativa, kunskapsintensiva företag redan i ett tidigt skede etablerar sig utomlands ...Mon, 05 Mar 2018 17:19:04 +01002018-03-05T17:19:04+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/skattereform-2.0/Karin PilsäterSkattereform 2.0Det måste löna sig att utbilda sig, anstränga sig och ta ansvar. Därför behöver färre betala över 50 % i marginalskatt. Den statliga inkomstskatten behöver sänkas. Det kräver en bredare skattereform.Wed, 31 Jan 2018 19:00:00 +01002018-01-31T19:00:00+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/snav-vinstbegransning-fel-svar-pa-fel-fraga/Karin PilsäterSnäv vinstbegränsning fel svar på fel fråga.Tråkigt att regeringen går vidare med ett förslag om vinstbegränsning i välfärden då vinstbegränsning i sig är inte lösning på de olika problem och brister som idag  finns i välfärdssektorn. Kvalitetskrav, förändrade ersättningsmodeller och inte minst krav på goda anställnings- och arbetsvillkor i välfärdstjänsterna är vad som är angeläget.De olika verksamheterna har mycket olika förutsättningar ...Fri, 19 Jan 2018 13:34:13 +01002018-01-19T13:34:13+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/ar-unga-de-nya-vuxna-i-skattepolitiken/Karin PilsäterÄr unga de nya vuxna i skattepolitiken?Är de politiska ungdomsförbunden mer som vuxna än moderpartierna? I alla fall när det kommer till arbetet med en bred skattereform tycks det så.I tisdags hade DN ett helt uppslag om skattepolitiken och partierna har där lite olika uppfattningar om olika skatter är för höga eller låga, vad som är prioriterat och vad som är mindre viktigt. Och även om enigheten tycks stor om att en bred ...Fri, 17 Nov 2017 12:51:36 +01002017-11-17T12:51:36+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/spara-eller-slosa/Karin PilsäterSpara eller slösa?Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att höja skatten på investeringssparkonton. Det är en förändring som drabbar medelklassen som sparar för framtida behov, snarare än aggressiva spekulanter. Att göra det mindre attraktivt att spara i en tid då ekonomin går för högvarv är dålig politik.Under lång tid gynnades privat sparande skattemässigt i pensionsförsäkringar. Det var däremot ...Tue, 12 Sep 2017 15:40:07 +02002017-09-12T15:40:07+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/ivriga-skattehojare-skatteutjamningssystemet-behover-reformeras/Karin PilsäterIvriga skattehöjare? Skatteutjämningssystemet behöver reformeras!KDs ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed skriver idag på DN-debatt bl.a. att det behövs en broms för kommunalskattehöjningar. Som vanligt är den av DN satta rubriken något missvisande, ”Bromsa kommunernas iver att höja skatten” återspeglar inte riktigt innehållet men i artikeln läggs flera olika förslag fram. Utan att ta ställning till metoderna och förslagen är det angeläget att ...Tue, 30 May 2017 17:25:59 +02002017-05-30T17:25:59+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/vart-tog-anstallningsvillkoren-vagen-ilmar-reepalu/Karin PilsäterVart tog anställningsvillkoren vägen Ilmar Reepalu?Trots att medarbetarnas insatser är helt avgörande för kvalitet i välfärden, lyser personalens arbetsvillkor helt och hållet med sin frånvaro i Välfärdsutredningens slutbetänkande som presenterades idag.Utredaren Ilmar Reepalu konstaterar att det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning med ökade kvalitetskrav, eller som det uttrycks på DN-debatt "Att använda kvalitetskrav för att minska ...Tue, 09 May 2017 17:16:19 +02002017-05-09T17:16:19+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/karin-pilsater/sankt-moms-pa-stadsvandringar-eller-en-samlad-skattereform/Karin PilsäterSänkt moms på stadsvandringar? Eller en samlad skattereform!Nu har säsongen för utspridda skurar av förslag till avvikelser i skattesystemet börjat, men iallafall jag längtar mer efter en samlad skattereform. Igår meddelade Vänsterpartiet bland annat att för 2018 ska inkomstgränsen för statlig inkomstskatt (dvs drygt 50 procent i marginalskatt) bara räknas upp med KPI, enligt en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och S-Mp-regeringen, istället för ...Tue, 21 Mar 2017 18:25:49 +01002017-03-21T18:25:49+01:00