Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/forkortad-foraldraledighet-ar-inte-losningen/Åsa ForsellFörkortad föräldraförsäkring är inte lösningenIgår skrev jag replik i Aftonbladet på en debattartikel av Kajsa Dovstad och Siri Steijer (Timbro). De vill se en förkortad föräldraförsäkring och är kritiska till de ytterligare dagars ledighet som ett införande av familjevecka kommer att innebära. De kallar det för oansvarigt då föräldraförsäkringen belastar statsbudgeten och leder till negativa effekter för kvinnor. Och för att frånvaron som ...Thu, 11 Apr 2019 12:06:10 +02002019-04-11T12:06:10+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/jamstalldhetsindex-for-2018/Åsa ForsellFörbättra familjeveckan med föräldratidsdagar a la TCONya siffror för TCO:s jämställdhetsindex visar att utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll. Men det går för långsamt. Det behövs förändringar i föräldraförsäkringen för att snabba på takten och skapa förutsättningar för  ekonomisk jämställdhet. Familjeveckan kan gynna jämställt föräldraskap och underlätta livspusslet, men med TCO:s förslag om föräldratidsdagar kan man nå längre.Fri, 08 Mar 2019 08:57:57 +01002019-03-08T08:57:57+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/utveckling-at-ratt-hall-men-mer-behovs-for-jamstalld-foraldraledighet/Åsa ForsellUtveckling åt rätt håll, men mer behövs för jämställd föräldraledighetIdag inför fars dag på söndag släpper Försäkringskassan ny statistik som visar att pappornas andel av utbetalad föräldrapenning fortsätter att öka. Det är bra! Men det går fortfarande för långsamt. Kvinnor drabbas negativt av den sneda fördelningen och TCO tycker att mer behöver göras för att föräldrar ska dela mer lika.Thu, 08 Nov 2018 16:43:50 +01002018-11-08T16:43:50+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/mis-rapport-yrke-lon-och-kon/Åsa ForsellFörändrade relativlöner och minskade könslöneskillnaderIgår släppte Medlingsinstitutet sin rapport som är svar på regeringsuppdraget att redovisa relativlöneförändringar för olika yrken mellan 2014 och 2017 och göra en analys ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är en välgjord och intressant rapport som visar att det har skett relativlöneförändringar mellan ett antal stora yrkesgrupper och att löneutvecklingen varit starkast i yrken där det är brist ...Tue, 02 Oct 2018 15:55:19 +02002018-10-02T15:55:19+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/svar-pa-kristdemokraternas-utspel-i-dag/Åsa ForsellAtt ta bort öronmärkta dagar i föräldraförsäkringen vore steg bakåt i jämställdhetsutvecklingenAtt ta bort de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen, som Kristdemokraterna föreslår, vore ett att ta steg bakåt i utvecklingen mot en jämställd arbetsmarknad, minskade löneskillnader och ökad ekonomisk jämställdhet. Det skulle vara ett hinder för att minska arbetstidsgapet mellan kvinnor och män och ett hinder för att ta till vara tillväxtpotentialen som ligger i det.Fri, 06 Jul 2018 11:45:02 +02002018-07-06T11:45:02+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/loneskillnader-mellan-kvinnor-och-man/Åsa ForsellLöneskillnader mellan kvinnor och mänIgår fick vi veta att vi nu har haft tio år i rad med minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Är det ett 10-års-jubileum som är värt att fira? Ja, visst är det bra att uvecklingen går åt rätt håll. Men snabbt går det inte och vi har långt kvar till jämställda löner. Medlingsinstitutets nya rapport visar att löneskillnaderna har minskat med 0,7 procentenheter ett år tillbaka och med 5 ...Tue, 19 Jun 2018 15:17:51 +02002018-06-19T15:17:51+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/jamstalldhet-pa-jarvaveckan/Åsa ForsellDelad föräldraledighet och förbättrad etablering för jämställdhet och tillväxtNu pågår Järvaveckan för fullt i värmen och TCO är med tillsammans med TCO-förbunden. Där lyfter vi två mycket viktiga frågor för att minska arbetstidsgapet mellan kvinnor och män: få kvinnor och män att dela mer lika på föräldraledigheten och öka sysselsättningsgraden bland kvinnor med utländsk bakgrund.Mon, 11 Jun 2018 16:15:33 +02002018-06-11T16:15:33+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/enighet-kring-att-foraldraforsakringen-behover-andras-men-inte-hur/Åsa Forsell Enighet kring att föräldraförsäkringen behöver ändras, men inte hur.Nu tidigare i veckan gick remisstiden ut och regeringen ville ha in synpunkter på förslagen som utredningen om en modern föräldraförsäkring lade fram i sitt slutbetänkande Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Jag har snabbt läst igenom några av svaren och det är tydligt att remissinstanserna vill se ökad jämställdhet på ...Fri, 04 May 2018 17:15:00 +02002018-05-04T17:15:00+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/deltid-kostar/Åsa ForsellDeltid kostarAv Aftonbladets framsida idag kan man lätt tro att deltidsarbete inte leder till lägre pension. Men det gör det. PTK visar i sin rapport som artikeln baseras på att pensionen bara blir två procent lägre för en som arbetar deltid under ett begränsat antal år.Det är en statisk typfallsberäkning som förutsätter att deltidsarbetet inte påverkar något annat än inkomsten under deltidsåren och den ...Mon, 12 Feb 2018 23:12:08 +01002018-02-12T23:12:08+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/ekonomisk-jamstalldhet-arbetade-timmar-och-foraldrars-incitament-att-dela-lika/Åsa ForsellEkonomisk jämställdhet, arbetade timmar och föräldrars incitament att dela likaIdag skrev vi en replik i Arbetsvärlden på Per Kågesons debattartikel från i fredags där han vill göra gällande att TCO och hela fackföreningsrörelsen anser att "jämställdhet kräver att kvinnor arbetar heltid även under småbarnsåren". Det stämmer inte med vår uppfattning. Däremot behöver skillnaden mellan kvinnor och män i arbetad tid minska för att vi ska kunna närma oss ekonomisk jämställdhet. ...Tue, 31 Oct 2017 19:53:43 +01002017-10-31T19:53:43+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/nytt-foraldraforsakringsforslag-riskerar-ge-okade-skillnader/Åsa ForsellNytt föräldraförsäkringsförslag riskerar ge ökade skillnaderPer Kågesson föreslår på DN debatt och Dagens Arena att föräldra-försäkringen förlängs från 13 till 24 månader och att den tredelas, så att åtta månader öronmärks för vardera förälder och åtta månader inte reserveras. Därutöver föreslår han att de 90 lägstanivådagarna slopas och att endast ett mindre antal dagar ska kunna tas ut efter att barnet fyllt tre år.Han skriver att denna förändring ...Thu, 31 Aug 2017 18:39:18 +02002017-08-31T18:39:18+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/tjanar-samhallet-pa-att-kvinnor-och-man-delar-lika-pa-foraldraledigheten/Åsa ForsellTjänar samhället på att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten?Grunden för att kunna bestämma över sitt eget liv är att man kan försörja sig själv utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan. Kvinnor deltar i arbetslivet i lägre grad än män, men skillnaderna minskar och i Sverige har vi kommit längre än i många andra länder. Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män är 4,2 procentenheter i Sverige jämfört med EU-genomsnittet på 11,6 procentenheter, ...Wed, 08 Mar 2017 13:42:56 +01002017-03-08T13:42:56+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/funkar-liberalernas-nya-foraldraforsakringsforslag/Åsa ForsellFunkar Liberalernas nya föräldraförsäkringsförslag?I veckan presenterade en arbetsgrupp inom Liberalerna förslag kring en ny föräldraförsäkring på DN Debatt (de är inte formellt antagna som Liberalernas politik ännu utan ska behandlas på deras landsmöte till hösten). Förslagen fick också en del utrymme på seminariet ”Hur formar vi en föräldraförsäkring som ger ekonomisk självständighet?" på Forum Jämställdhet i Örebro där Gulan Avci (L) som är ...Fri, 03 Feb 2017 13:34:12 +01002017-02-03T13:34:12+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/borttagen-tidsgrans-kraver-atgarder-anser-aven-myndigheter/Åsa ForsellBorttagen tidsgräns kräver åtgärder, anser även myndigheterRegeringen har aviserat att den bortre tidsgränsen ska avskaffas 1 februari 2016. Förslaget har remissbehandlats och finns med i kommande budgetproposition. Det finns både fördelar och nackdelar med den bortre tidsgränsen och det går således bra att hitta politiska argument både för att avskaffa tidsgränsen och för att ha den kvar, vilket jag har skrivit om tidigare. Båda sidors argument är goda ...Mon, 14 Sep 2015 19:38:24 +02002015-09-14T19:38:24+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/ja-och-nej-till-psfu-forslag/Åsa ForsellJa och nej till PSFU-förslagNu i augusti var sista dagen lämna in remissvar angående den parlamentariska socialförsäkringsutredningens (PSFUs) omfattande slutbetänkande. Här vill jag peka på några centrala punkter i TCOs yttrande över de delar som rör sjukförsäkringen - en komplettering av tidigare blogginlägg om "TCO-förslag" i PSFUs slutbetänkande. TCOs remissvar går att läsa i sin helhet på TCOs hemsida och Arbetsvärlden ...Fri, 28 Aug 2015 15:44:34 +02002015-08-28T15:44:34+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/minskad-ohalsa-onskas-men-vilka-morotter-erbjuder-socialforsakringsministern/Åsa ForsellMinskad ohälsa önskas, men vilka morötter erbjuder socialförsäkringsministern?Nu när sjukfrånvaron stiger och alla vet att tidiga och förebyggande insatser på arbetsplatsen är centrala borde inga arbetsgivare tillåtas ducka för det ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning som de har enligt arbetsmiljölagen. Men som regelverket är konstruerat idag kan arbetsgivare, såväl offentliga som privata, strunta i rehabiliteringsansvaret utan några som helst påföljder. Jag tror ...Fri, 03 Jul 2015 13:44:04 +02002015-07-03T13:44:04+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/fler-arbetsskador-anmals-men-anda-for-fa-som-provas/Åsa ForsellFler arbetsskador anmäls, men ändå för få som prövasStatistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälda arbetsskador ökar något jämfört med föregående år (kolla). År 2014 uppgår antal anmälda arbetsskador till xx vilket kan jämföras med lägsta nivån om yy år 2010 och zz cirka tio år tidigare, år 2005.Långt ifrån alla arbetsskador som anmäls tas upp till prövning för rätt till ersättning inom arbetsskadeförsäkringen. De nya uppgifterna ...Thu, 02 Jul 2015 12:55:01 +02002015-07-02T12:55:01+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/konstruktivt-krissamtal-om-okande-sjukfranvaro/Åsa ForsellKonstruktivt krissamtal om ökande sjukfrånvaroIdag var Eva Nordmark och jag på Socialdepartementet för att prata med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och några av hennes medarbetare om den ökande sjukfrånvaron och vad som kan göras för att hejda utvecklingen. Ett av hennes samtal med arbetsmarknadens parter som har kallats krissamtal i media.Sjukfrånvaron har stigit med 50 procent sedan 2010 och naturligtvis är både ansvarig ...Tue, 19 May 2015 16:51:44 +02002015-05-19T16:51:44+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/okade-arbetsgivar-incitament-behovs-nar-tidsgransen-slopas/Åsa ForsellÖkade arbetsgivar-incitament behövs när tidsgränsen slopasI Ekots lördagsintervju i helgen gav socialförsäkringsminister Annika Strandhäll det besked som många väntat på - den bortre tidsgränsen för sjukpenning tas bort 1 januari 2016 . Och igår skickade socialdepartementet ut det formella förslaget på remiss.Från TCOs perspektiv är det mycket bra att utförsäkringarna från sjukförsäkringen upphör i och med detta, även om vi har föreslagit ett annat ...Tue, 31 Mar 2015 16:30:55 +02002015-03-31T16:30:55+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/asa-forsell/tco-forslag-som-fatt-gehor-hos-psfu-/Åsa ForsellTCO-förslag som fått gehör hos PSFU Äntligen kom Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande! 1.200 sidorna betänkandetext med mycket klokskap och analyser - precis som väntat. Kommittén har kommit överens om både konkreta förslag som kan genomföras relativt snart och om inriktning för hur socialförsäkringarna bör utvecklas vidare på längre sikt. Sju av de åtta riksdagspartierna i den parlamentariska kommittén har ...Mon, 02 Mar 2015 20:56:09 +01002015-03-02T20:56:09+01:00