Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/oecd-maastricht-reglerna-maste-modifieras/Göran ZettergrenOECD: Maastricht-reglerna måste modifierasIndustriländernas samarbetsorganisation OECD publicerade igår en dyster läsning för världens industriländer. Den uppdaterade prognosen visar på en dämpad tillväxt i år och endast en marginell ökning nästa år.Industrivärlden har, menar OECD, fastnat i en ”låg-tillväxtfälla”. Vi har hamnat i en ond cirkel där låga tillväxtförväntningar lägger en våt filt över handel, investeringar, produktivitet ...Fri, 23 Sep 2016 10:41:19 +02002016-09-23T10:41:19+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/finska-gladjekalkyler/Göran ZettergrenFinska glädjekalkylerDen nytillträdda finländska regeringen presenterade i somras ett strategiskt program för att komma till rätta med landets ekonomiska problem. Diagnosen är lika tvärsäker som missriktad och följer tidigare europeiskt mönster.  De menar att Finlands problem är strukturella, inte konjunkturella och att Finland lider av för höga offentliga utgifter och för höga löner.Regeringen har  aviserat ett ...Wed, 16 Sep 2015 16:37:11 +02002015-09-16T16:37:11+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/riksbanken-parterna-och-inflationen/Göran ZettergrenRiksbanken, parterna och inflationenDe senaste åren har Riksbanken underskridit sitt inflationsmål på 2 procent under fem år av sex. Det gör man också i år och troligtvis även nästa år.Därmed har också reallönerna ökat snabbt, trots förhållandevis svaga nominella löneökningarna i förra avtalsrörelsen. Arbetsgivarna knorrar och pratar om kostnadskris. Men några belägg för en sådan kris finns inte. Man kräver att parterna i ...Thu, 03 Sep 2015 10:05:39 +02002015-09-03T10:05:39+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/grekland---ett-europeiskt-misslyckande/Göran ZettergrenGrekland - ett europeiskt misslyckandeNär man följer rapporteringen och diskussionen om den grekiska krisen kan man lätt få intrycket att det bara finns en lösning - den som förespråkas av den så kallade Trojkan - men att den grekiska regeringen och folket av olika, delvis förståeliga, skäl motsätter sig en sådan lösning. (Trojkan består av den Internationella valutafonden (IMF), Europeiska centralbanken (ECB) och ...Wed, 01 Jul 2015 11:19:45 +02002015-07-01T11:19:45+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/har-finlands-konkurrenskraft-havererat/Göran ZettergrenHar Finlands konkurrenskraft havererat?Jag har idag publicerat en debattartikel i finländska Hufvudstadsbladet, "Finland är nära att falla ur leken", (pdf-version här) som kritiserar Anders Borgs och Juhana Vartiainens rapport "En strategi för Finland". I denna rapport hävdas att Finlands konkurrenskraft kraftigt har undergrävs sedan 2007 på grund av höga löneökningar och svag produktivitetstillväxt. Situationen är idag så allvarlig ...Wed, 15 Apr 2015 17:07:08 +02002015-04-15T17:07:08+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/lagre-loner-leder-inte-till-hogre-sysselsattning/Göran ZettergrenLägre löner leder inte till högre sysselsättningSvenskt Näringsliv är på krigsstigen igen, i vad som förefaller vara en uppvärmning inför nästa års avtalsrörelse. Den låga inflationen har lett till för hög reallön, menar man. Om inte facken inte går med på arbetsgivarnas nollbud hotar Sverige att följa Greklands utveckling..Det hela är ganska pinsamt för Svenskt Näringsliv. För det första är dagens låga inflation i hög grad resultatet av en ...Tue, 17 Feb 2015 11:23:34 +01002015-02-17T11:23:34+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/sent-ska-syndaren-vakna2/Göran ZettergrenSent ska syndaren vaknaRiksbanken sänkte idag sin styrränta, reporäntan, till (minus) -0,1 procent. Reporäntan är normerande för de korta räntorna i ekonomin, såsom rörlig bostadsränta. Räntan bedöms förbli negativ tills konsumentprisinflationen med fast ränta (KPIF) åter än ”nära 2 procent”.Dessutom har Riksbanken börjat stödköpa statsobligationer i syfte att tvinga ner även de lite längre räntorna.Mycket välbefogad ...Thu, 12 Feb 2015 15:41:34 +01002015-02-12T15:41:34+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/sent-ska-syndaren-vakna/Göran ZettergrenSent ska syndaren vaknaRiksbanken sänkte idag sin styrränta (reporäntan) till (minus) -0,1 procent. Reporäntan är normerande för de kortfristiga räntorna i ekonomin, såsom rörlig bostadsränta. Räntan bedöms förbli negativ tills Konsumentprisinflationen med fast ränta (KPIF) åter än ”nära 2 procent”.Dessutom har Riksbanken börjat stödköpa statsobligationer i syfte att tvinga ner även de lite längre räntorna.Mycket ...Thu, 12 Feb 2015 15:35:00 +01002015-02-12T15:35:00+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/kastar-fi-ut-barnet-med-badvattnet/Göran ZettergrenKastar FI ut barnet med badvattnet?Finansinspektionen har idag lagt fram ett förslag om obligatorisk amortering av bostadslån för löntagareLåt mig först konstatera att FI försöker åtgärda ett allvarligt samhällsekonomiskt problem, som också TCO varnat för. För hög skuldsättning har varit en viktig orsak till de flesta allvarliga ekonomiska kriser som världen drabbats av under de senaste 100 åren. Svenska hushåll har idag mycket ...Wed, 12 Nov 2014 10:10:41 +01002014-11-12T10:10:41+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/varfor-missar-riksbanken-inflationsmalet/Göran ZettergrenVarför missar Riksbanken inflationsmålet?På ett seminarium diskuterade jag och vice riksbankschef Martin Flodén "Riksbanken, penningpolitiken och lönebildningen". Se det inspelade seminarium här.Jag menade att Riksbanken traditionellt underskattar lönernas betydelse för inflationen. Det är sant att konsumentprisinflationen på kort sikt bestäms av en mängd olika faktorer, såsom utländsk inflation, växelkursen, ändrade skatter och räntor, ...Thu, 06 Nov 2014 18:13:17 +01002014-11-06T18:13:17+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/stora-effekter-av-hojda-socialavgifter/Göran ZettergrenStora effekter av höjda socialavgifter?Handelns utredningsinstitut (HUI) kom nyligen med en rapport som försöker göra troligt att avskaffandet av socialavgiftsrabatten för ungdomar kommer leda till att vi förlorar betydligt fler jobb än den ursprungliga reformen gav upphov till.Rapporten menar att det finns ett teoretiskt stöd för en sådan asymmetrisk effekt. När rabatten införs faller arbetskostnaden och efterfrågan på arbetskraft ...Wed, 10 Sep 2014 17:28:33 +02002014-09-10T17:28:33+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/har-regeringens-politik-lett-till-hogre-arbetsloshet/Göran ZettergrenHar regeringens politik lett till högre arbetslöshet?I Alliansregeringens regeringsförklaring från 2006 talades det om massarbetslöshet. Arbetslösheten låg då omkring 6,5 procent. Under Alliansregeringens första mandatperiod fortsatte arbetslösheten först nedåt och sedan kraftigt uppåt och sedan nedåt igen. I allt väsentligt i takt med världskonjunkturens svängningar.Men under den andra mandatperioden tycks arbetslösheten ha bitit sig fast runt 8 ...Mon, 31 Mar 2014 12:42:37 +02002014-03-31T12:42:37+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/goran-zettergren/en-generosare-a-kassa-vore-bra-for-ekonomin/Göran ZettergrenEn generösare a-kassa vore bra för ekonominDet finns en vitt spridd uppfattning att en viktig orsak till den höga arbetslösheten i Sverige och annorstädes är att det inte lönar sig tillräckligt att arbeta. Generösa bidrag kombinerade med höga skatter gör att många helt enkelt inte tycker att det är värt ansträngningen att gå till jobbet. Denna uppfattning ligger till grund för både den svenska alliansregeringens arbetsmarknadspolitik och ...Tue, 04 Feb 2014 19:53:53 +01002014-02-04T19:53:53+01:00