Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/regeringen-gar-pa-tcos-linje-i-ny-hogskoleutredning/German BenderRegeringen går på TCOs linje i ny högskoleutredningPresentationer av utredningsdirektiv får sällan mycket uppmärksamhet - särskilt om de gäller den sorgligt förbisedda högskolesektorn. Och visst, högskolesektorn må vara en ankdamm, men det är en enorm ankdamm med omkring 75 000 anställda, 400 000 studenter och en budget på omkring 75 miljarder kronor. Många vet inte om att det är den största statliga sektorn i Sverige.När nu högskolans ...Thu, 27 Apr 2017 17:41:56 +02002017-04-27T17:41:56+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/yrkeshogskolan-kan-bli-en-trampolin-for-jobbhopping/German BenderYrkeshögskolan kan bli en trampolin för jobbhoppingRuntom i världen förändras arbetsmarknaden i snabb takt, som en följd av framför allt teknisk utveckling och globalisering. Maskiner och mjukvara tar över arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor och det spekuleras om alltifrån obemannade snabbmatsrestauranger och förarlösa bilar till datoriserade jurister. En stor del av de nya jobben som växer fram kräver högre och ibland helt ny ...Thu, 19 Nov 2015 22:01:51 +01002015-11-19T22:01:51+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/konkurrenskraft-och-langsiktighet-bor-prioriteras-i-forskningspolitiken/German BenderKonkurrenskraft och långsiktighet bör prioriteras i forskningspolitikenSveriges industri- och tjänstesektor kännetecknas av ett högt kunskapsinnehåll. Man brukar säga att Sverige konkurrerar med kunskap, inte med låga löner. Forskning och innovationer är därför avgörande för vår konkurrenskraft och därmed vår ekonomiska tillväxt på längre sikt. Tillväxten är i sin tur av stor betydelse för att vi ska kunna finansiera framtidens välfärd och skapa fler och bättre ...Thu, 05 Nov 2015 14:26:48 +01002015-11-05T14:26:48+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/omstallningsfragorna-saknas-i-langtidsutredningens-underlagsrapport/German BenderOmställningsfrågorna saknas i långtidsutredningens underlagsrapportI fredags presenterades bilagan Utbildning för framtidens arbetsmarknad, som är en underlagsrapport till långtidsutredningen på Finansdepartementet. Bilagan är skriven av Eva Löfbom och Per Sonnerby, som tidigare skrivit en omfattande rapport om högskolan för ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).Rapportförfattarna har sannerligen tagit på sig ett stort uppdrag. Spännvidden är ...Tue, 27 Oct 2015 12:41:27 +01002015-10-27T12:41:27+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/regeringen-vill-se-over-studiemedlet-for-att-underlatta-omstallning/German BenderRegeringen vill se över studiemedlet för att underlätta omställningI torsdags anordnade TCO ett seminarium (se det på video eller läs ett referat) om det vi kallar ”jobbhopping”. Med det menar vi att yrkesverksamma, alltså människor som har jobb idag, ska kunna byta jobb eller arbetsuppgifter genom att vidareutbilda sig. Det finns många orsaker till att människor vill eller behöver jobbhoppa. Man kanske har ett yrke eller arbetsuppgifter som inte finns kvar om ...Mon, 28 Sep 2015 16:57:55 +02002015-09-28T16:57:55+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/ar-det-datorernas-fel-att-skolresultaten-sjunker/German BenderÄr det datorernas fel att skolresultaten sjunker?Varför kastar Keith Richards ut en gammal dator genom ett skolfönster?I dag rapporterar Ekot i Sveriges Radio att de svenska elever som använder internet och datorer mest är de som presterar sämst i skolan. Detta visar OECD i en ny rapport som bygger på resultaten i 2012 års PISA-test, det är alltså inga nya provresultat som redovisas.Det här kan låta alarmerande, men jag ska i detta inlägg ...Tue, 15 Sep 2015 14:24:12 +02002015-09-15T14:24:12+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/framtidens-jobb-hotas-av-allt-samre-utbildningsutbud/German BenderFramtidens jobb hotas av allt sämre utbildningsutbudI går publicerade Dagens Nyheter en artikel om min nya TCO-rapport, Ny kunskap för nya jobb, där jag visar att utbildningsutbudet för vidareutbildning i högskola och yrkeshögskola försämrats sedan 2008. Denna utveckling sammanfaller dessvärre med att kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar och att teknikutvecklingen ställer allt högre krav på kompetensutveckling. Om Sverige ska kunna behålla sin ...Mon, 15 Jun 2015 10:33:08 +02002015-06-15T10:33:08+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/saco-ar-fel-ute-med-kravet-pa-att-stoppa-hogskoleutbyggnaden/German BenderSaco är fel ute med kravet på att stoppa högskoleutbyggnadenAtt det finns kvalitetsbrister i den högre utbildningen är ett väl belagt faktum som det råder stor enighet om såväl i högskolesektorn som i den politiska debatten. Jag har i flera TCO-rapporter visat att omkring hälften av studenterna får mindre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan, ofta i mycket stora studentgrupper. Dessutom visade min senaste rapport att pedagogiken sällan är ...Tue, 19 May 2015 10:17:55 +02002015-05-19T10:17:55+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/skolan-behover-mindre-sunt-fornuft--inte-mer/German BenderSkolan behöver mindre sunt förnuft – inte merHäromveckan rapporterade webbtidningen Dagens Arena att Alliansregeringens avskaffande av den allmänna behörigheten i gymnasieskolans yrkesprogram genomfördes utan forskningsstöd. Nyheten kom knappast som en överraskning för särskilt många. Det är inte första gången omfattande skolreformer – och för den delen politiska reformer överhuvudtaget – drivs igenom utan annat stöd än så kallat ”sunt ...Thu, 09 Apr 2015 09:34:46 +02002015-04-09T09:34:46+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/regeringen-tillsatter-snart-en-skolkommission.-nar-far-hogskolan-en-kvalitetskommission/German BenderRegeringen tillsätter snart en skolkommission. När får högskolan en kvalitetskommission?Kvaliteten i den högre utbildningen är en nyckelfråga för Sveriges framtida konkurrenskraft och därmed för finansieringen av vår välfärd. En viktig pusselbit är det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem som regeringen nu har skickat ut på remiss. TCO är en av remissinstanserna och har länge arbetat med kvalitetsfrågor. Bland annat har vi under fem år genomfört Sveriges enda nationella ...Tue, 31 Mar 2015 14:47:59 +02002015-03-31T14:47:59+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/antligen-regeringen-prioriterar-breddad-rekrytering/German BenderÄntligen! Regeringen prioriterar breddad rekryteringDen sociala snedrekryteringen till högre utbildning har länge hört till de största utmaningarna – och misslyckandena – i svensk utbildningspolitik. Trots att lärosätena enligt högskolelagen är ålagda att aktivt verka för en breddad rekrytering har i princip ingenting hänt de senaste tio åren, och det är fortfarande mer än tre gånger vanligare att de som har högskoleutbildade föräldrar påbörjar ...Tue, 17 Mar 2015 13:08:44 +01002015-03-17T13:08:44+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/nej-regeringen-frangar-inte-friskolekommittens-uppgorelse/German BenderNej, regeringen frångår inte Friskolekommitténs uppgörelseOmedelbart efter att statsminister Stefan Löfven idag läst upp sin regeringsförklaring gick den avgående utbildningsministern Jan Björklund till attack mot följande formulering i texten:"Kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation." (Min kursivering.)Regeringens avsikt att ge kommunerna ett "avgörande inflytande över nya ...Sat, 04 Oct 2014 00:50:40 +02002014-10-04T00:50:40+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/blir-detta-forslag-det-forsta-som-hamnar-i-den-nya-regeringens-papperskorg/German BenderBlir detta förslag det första som hamnar i den nya regeringens papperskorg?I februari gjorde alliansregeringen ett utspel som ledde till massiv kritik. Den mest uppmärksammade delen gällde Anders Borgs förslag att öka studiemedlet med 1000 kronor genom en sänkning av bidragsdelen med 300 kronor i månaden och en höjning av lånedelen med 1300 kronor. Förslaget ledde till en sådan kritikstorm (bland annat från TCO) att regeringen lika snabbt som oväntat drog tillbaka sitt ...Thu, 25 Sep 2014 11:48:30 +02002014-09-25T11:48:30+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/studieavgifts-zombien-hemsoker-aterigen-dagens-nyheter-/German BenderStudieavgifts-zombien hemsöker återigen Dagens Nyheter Den nobelprisbelönade ekonomen Paul Krugman brukar beklaga sig över att ständigt behöva bemöta så kallade "zombie ideas", ett fenomen han beskriver som "a proposition that has been thoroughly refuted by analysis and evidence, and should be dead — but won’t stay dead because it serves a political purpose, appeals to prejudices, or both." Zombieidéer är alltså seglivade förslag som, med hänsyn till ...Tue, 23 Sep 2014 12:45:40 +02002014-09-23T12:45:40+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/bra-att-regeringen-bygger-ut-hogskolan--men-vad-vill-man-med-den-hogre-utbildningen/German BenderBra att regeringen bygger ut högskolan – men vad vill man med den högre utbildningen?Den gångna veckan har regeringen närmast lagt ut en bombmatta, eller ett pärlband om man så vill, med utbildningssatsningar. Avsikten är förstås att man vill visa handlingskraft efter Pisa-chocken i december och samtidigt desarmera utbildningspolitiken som valfråga, eftersom den seglat upp som ett av oppositionens viktigaste kort inför riksdagsvalet i september. I går aviserade ...Fri, 14 Mar 2014 12:37:38 +01002014-03-14T12:37:38+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/regeringen-underlattar-for-studenter-och-forskare-att-stanna-i-sverige/German BenderRegeringen underlättar för studenter och forskare att stanna i SverigeI dag kom äntligen ett mycket efterlängtat besked som kan göra det mer attraktivt för utländska studenter och forskare att söka sig till och stanna kvar i Sverige. Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om nya regler som avsevärt förbättrar villkoren för bland annat studenter och doktorander. Detta har länge efterfrågats av TCO och Sveriges förenade studentkårer, politiker, rektorer och ...Thu, 13 Mar 2014 12:38:38 +01002014-03-13T12:38:38+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/en-ny-internationell-kris-for-jan-bjorklund/German BenderEn ny internationell kris för Jan BjörklundDet börjar bli alltmer klart att regeringen håller på att tappa greppet om utbildningspolitiken. På skolans område har Pisa-resultaten varit en i raden av dåliga nyheter. Andra exempel är det minskade intresset för gymnasiets yrkesprogram, de låga nybörjarsiffrorna på lärarutbildningar, den bestående sociala snedrekryteringen och arbetsmiljöproblemen bland lärare som i hög grad beror på den ökade ...Wed, 26 Feb 2014 20:51:29 +01002014-02-26T20:51:29+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/forsamrat-studiemedel-slar-mot-kvinnor-aldre-studenter-och-den-breddade-rekryteringen/German BenderFörsämrat studiemedel slår mot kvinnor, äldre studenter och den breddade rekryteringenI dag aviserade regeringen avsevärda försämringar av studiemedlet. Bidragsdelen sänks med 300 kronor, lånedelen höjs med 1300 kronor, vilket förändrar den redan skeva 1/3-fördelningen av bidrag/lån till ungefär 1/4. Man avskaffar också avskrivningen av studielån som ej återbetalats vid 68 års ålder.En officiell kommentar från TCOs ordförande Eva Nordmark finns här.På sedvanligt politiskt nyspråk ...Thu, 20 Feb 2014 23:16:07 +01002014-02-20T23:16:07+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/german-bender/enigheten-om-skolan-ar-bra-men-viktiga-fragor-aterstar/German BenderEnigheten om skolan är bra, men viktiga frågor återstårSkolan har gått om arbetslösheten som väljarnas viktigaste fråga inför höstens riksdagsval. Både regeringen och oppositionen har på sistone gjort flera utspel för att visa handlingskraft efter de katastrofala svenska resultaten i den senaste Pisa-undersökningen, som offentliggjordes i december. Tonläget är uppskruvat och åtgärdsförslagen haglar.Det är bra att politikerna noterar den betydelse som ...Thu, 16 Jan 2014 13:53:43 +01002014-01-16T13:53:43+01:00