Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-janson/valj-ett-parti-som-vill-underlatta-slavhandel--om-mediernas-valkompasser/Thomas JansonVälj ett parti som vill underlätta slavhandel?- Om mediernas valkompasserEU är i flera avseenden komplicerat. Det är ett multinationellt, överstatligt samarbete som är omgärdat med ibland oklara avgränsningar och svåröverskådliga beslutsmekanismer. Där bör mediernas valkompasser öka klarheten och hjälpa vanliga väljare att hitta i EU-djungeln. Tyvärr verkar det som att valkompasserna i vissa fall ökar förvirringen istället för att skingra dimmorna.Jag har tittat på ...Fri, 02 May 2014 22:16:06 +02002014-05-02T22:16:06+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/thomas-janson/globalisering-varderingar-och-krig/Thomas JansonGlobalisering, värderingar och krigGör en mer globaliserad värld och gemensamma värderingar att krig blir mindre sannolika? Bland annat Försvarsberedningen för ett resonemang där man utgår dels från att ekonomiskt beroende och gemensamma värderingar skulle vara säkerhetsskapande dels att värderingar mellan EU och t.ex. Ryssland skiljer sig åt på avgörande punkter vilket minskar säkerheten. "Kina, men även Ryssland, ifrågasätter ...Thu, 16 Jan 2014 16:29:10 +01002014-01-16T16:29:10+01:00