Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/en-satsad-krona-pa-myndigheten-for-arbetsmiljokunskap-ar-ett-stod-till-foretagens-konkurrenskraft/Ulrika HagströmVarje satsad krona på Myndigheten för arbetsmiljökunskap är ett stöd till företagens konkurrenskraft!Det är inte alltid som arbetsmarknadens parter är överens. Det är inte heller meningen eftersom vi företräder olika parter. Normalt sett är också båda sidor lätt skeptiska till inrättande av nya myndigheter, inte minst eftersom parterna ändå brukar vara överens om att arbetslivsfrågor sköts bäst av parterna själva. Men, ett undantag från detta är skapandet av den nya, starkt efterlängtade ...Fri, 30 Nov 2018 10:47:21 +01002018-11-30T10:47:21+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/ni-maste-stoppa-forslaget-arbetsmiljoverket/Ulrika HagströmNi måste stoppa förslaget ArbetsmiljöverketTCO anser att det förslag till nya föreskrifter om ”Arbetsanpassning” som varit ute på remiss från Arbetsmiljöverket innebär en väsentlig försämring i förhållande till nuvarande föreskrifter om ”Arbetsanpassning och rehabilitering”. Ambitionen att det ska bli tydligare vad som förväntas av arbetsgivaren uppnås inte. Enligt TCOs mening har man till och med frånträtt såväl som överskridit det ...Wed, 14 Nov 2018 11:05:11 +01002018-11-14T11:05:11+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/ifragasattandet-av-rso-visar-pa-okunskap/Ulrika HagströmIfrågasättandet av RSO visar på okunskapVid en interpellation idag ifrågasätts att statligt stöd ges till den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud (RSO), även kallade arbetsmiljöombud (RAMO).Bland annat ställs frågan: ”Vill ministern hellre att fackliga organisationer får miljonbelopp i stöd för myndighetsliknande arbetsuppgifter än att man förstärker statliga myndigheter, om det är oegentligheter på arbetsplatser som ska ...Fri, 19 Jan 2018 07:00:23 +01002018-01-19T07:00:23+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/vad-tycker-svenskt-naringsliv-om-partsmodellen-i-arbetsmiljoarbetet2/Ulrika HagströmVad tycker Svenskt Näringsliv om partsmodellen i arbetsmiljöarbetet?Igår deltog jag i ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv med anledning av deras nya rapport "Förändring -för en ännu bättre arbetsmiljö. Dags att tänka nytt -ett modernt arbetsliv kräver moderna regler och roller". Den handlar om att man vill ta bort den fackliga kopplingen till arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna.Trots att man intervjuat 1000 företag hade man inga siffror på hur ...Wed, 18 Oct 2017 11:30:30 +02002017-10-18T11:30:30+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/vad-tycker-svenskt-naringsliv-om-partsmodellen-i-arbetsmiljoarbetet/Ulrika HagströmVad tycker Svenskt Näringsliv om partsmodellen i arbetsmiljöarbetet?Igår deltog jag i ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv med anledning av deras nya rapport "Förändring -för en ännu bättre arbetsmiljö. Dags att tänka nytt -ett modernt arbetsliv kräver moderna regler och roller". Den handlar om att man vill ta bort den fackliga kopplingen till arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. Trots att man intervjuat 1000 företag hade man inga siffror på hur ...Wed, 18 Oct 2017 11:22:42 +02002017-10-18T11:22:42+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/budgeten-ger-ny-mojlighet-att-rekrytera-proffs-till-valfarden/Ulrika HagströmBudgeten ger ny möjlighet att rekrytera proffs till välfärdenNågra tycker att dagens budgetproposition är mer av valfläsk än en budget för välfärden, men då tänker man inte på hur lönsamt det är med en god arbetsmiljö. Varje satsad krona på arbetsmiljön ger mer än det dubbla tillbaka, i form av minskad ohälsa och personalomsättning. Och med tanke på hur pass kostsamma sjukskrivningar vi har inom vissa verksamheter idag, ligger det stora pengar i att få ner ...Wed, 20 Sep 2017 23:34:35 +02002017-09-20T23:34:35+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/utan-friska-medarbetare-ingen-jamlik-folkhalsa/Ulrika HagströmUtan friska medarbetare ingen jämlik folkhälsaDe påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Det är regeringens mål som ligger till grund för det uppdrag som den regeringstillsatta ”Kommissionen för jämlik hälsa” har att redovisa i nästa vecka. På onsdag den 31 maj ska slutbetänkandet lämnas.Kommissionen tillsattes under den andra halvan av 2015 och dess huvudsakliga fokus ligger på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska ...Tue, 23 May 2017 11:32:19 +02002017-05-23T11:32:19+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/folj-upp-jamstalldhetspolitiken-och-var-radd-om-fungerande-arbete/Ulrika HagströmFölj upp jämställdhetspolitiken, och var rädd om fungerande arbeteEfter att jämställdhetsminister Åsa Regnér i samband med presentationen av budgetpropositionen meddelade att man har för avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet har det spekulerats över vad det kan komma att innebära. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson uttalar sig med stor visshet när hon konstaterar att samhällsproblemet gällande jämställdhet idag är lika med ”utanförskapet”. ...Mon, 19 Sep 2016 00:54:21 +02002016-09-19T00:54:21+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/ett-viktigt-steg-mot-arliga-lonekartlaggningar/Ulrika HagströmEtt viktigt steg mot årliga lönekartläggningarRegeringen vill genomföra ändringar i diskrimineringslagen för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. I lagrådsremissen som nu ska till Lagrådet för granskning finns många positiva nyheter för TCO-förbunden och TCO.Framför allt är det mycket glädjande att vi nu äntligen kan vänta oss krav på årliga lönekartläggningar. Detta har TCO och TCO-förbunden jobbat hårt för, då ...Fri, 12 Feb 2016 12:11:38 +01002016-02-12T12:11:38+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/rasism-och-trygghet-totalt-oforenliga/Ulrika HagströmRasism och trygghet, totalt oförenligaJag har som förälder varit lite mallig över att jag vågar släppa min son som 11-åring att ta sig fram själv i stan, som till kvällsträningen vid Gullmarsplan eller från Kulturhusets verksamhet ”TioTretton”, och över att han fixar det.Men när han för ett tag sedan frågade om inte han och en kompis kunde få gå själva på bio, tänkte jag mig in i ifall vännens föräldrar också är sådana som kan tänka ...Wed, 03 Feb 2016 11:23:40 +01002016-02-03T11:23:40+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/lonekartlaggning-gor-oforklarad-loneskillnad-till-forklarad/Ulrika HagströmLönekartläggning gör oförklarad löneskillnad till förklaradI genomsnitt skiljer det 5 procent i lön mellan kvinnor och män inom samma yrke och sektor, som inte heller förklaras av ålder eller utbildning. Detta lönegap, som Medlingsinstitutet kallar ”en oförklarad skillnad” är som störst bland privat anställda tjänstemän. Där har män i snitt 9 procent högre lön än kvinnor. Det betyder att män får kring 40 000 kronor mer per år i lönekuvertet än kvinnor ...Mon, 09 Nov 2015 12:41:32 +01002015-11-09T12:41:32+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/fortsatt-vabba-man-mycket-har-hant-sen-90-talet/Ulrika HagströmFortsätt vabba män, mycket har hänt sen 90-taletMän som tar hand om sjuka barn får sämre löneutveckling. Det var huvudnyheten från den forskningsrapport som IFAU publicerade igår. Först tänkte jag att det var tråkigt men inte helt oväntat att de som har barn som är mycket sjuka också drabbas ekonomiskt. Men sedan såg jag hur få dagar det handlade om, och tyckte att det var mer anmärkningsvärt att man kunde se så pass stora effekter på ...Thu, 24 Sep 2015 17:20:47 +02002015-09-24T17:20:47+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/varfor-provocerar-hbtq/Ulrika HagströmVarför provocerar HBTQ?Varför är frågor om sexuell läggning och könsöverskridande uttryck så provocerande för många? Vissa säger att idag är det ingen som bryr sig. Det är långt ifrån sant. Motsatsen syns i staters lagstiftning, i hatbrott och i kommentarer som ”Jag är tolerant, men tycker inte att det är något man behöver prata om”. Och inte minst märks det i att väldigt många på sin arbetsplats undviker att nämna om ...Fri, 31 Jul 2015 18:35:05 +02002015-07-31T18:35:05+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/det-ar-inte-konet-dumbom/Ulrika HagströmDet är inte könet, dumbomDet är intressant att när kvinnor uppvisar högre sjukskrivningstal än män, och när främst kvinnodominerade branscher har sämre arbetsmiljö, då tillsätts projekt som Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att utreda ”Kvinnors arbetsmiljö”, eller Försäkringskassans regeringsuppdrag att utreda ”Kvinnors sjukfrånvaro, En studie av förstagångsföräldrar”.Men, när män på 80-talet hade högre risk för ...Wed, 01 Jul 2015 17:53:35 +02002015-07-01T17:53:35+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/darfor-vill-tco-behalla-jamstalldhetsbonusen2/Ulrika HagströmDärför vill TCO behålla jämställdhetsbonusenReserverade månader räcker inteTCO, LO och Saco, Utredningen ”Män och jämställdhet”, ”Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, (dvs ”JA-delegationen”), samt flera forskare identifierar en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten som en viktig nyckel till en mer jämställd arbetsmarknad. För att åstadkomma det, är det en nödvändighet att fler månader reserveras för varje förälder, men det ...Mon, 30 Mar 2015 18:36:51 +02002015-03-30T18:36:51+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/ulrika-hagstrom/ta-hogt-tryck-i-arbetslivet-pa-allvar/Ulrika HagströmTa högt tryck i arbetslivet på allvarIdag presenterar vi TCOs Arbetslivsbarometer, med speciellt fokus på jämställdhet. På samma sätt som en barometer mäter trycket i luften, mäter vi i den här undersökningen ”trycket” i arbetslivet, bland TCOs medlemsgrupper. Utvecklingen i arbetslivet för de välutbildade yrkesverksamma går mot att allt fler upplever sitt arbete som pressat, samtidigt som de allra flesta ändå tycker att det är ...Wed, 05 Nov 2014 12:06:08 +01002014-11-05T12:06:08+01:00