Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/kassako/Mats EssemyrA-kassan är fortfarande statens kassakoÖverfinansieringen av a-kassan uppgick till 20 miljarder kronor 2018. Den är fortfarande en viktig kassako för staten.Thu, 04 Apr 2019 11:15:10 +02002019-04-04T11:15:10+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/snal-ersattning-till-arbetslosa/Mats EssemyrSnål ersättning till arbetslösaDet finns en föreställning att ersättningen till arbetslösa skulle vara särskilt generös i vårt land. Att Sverige är ett bidragssamhälle. Men det är en myt.Tue, 13 Nov 2018 13:08:19 +01002018-11-13T13:08:19+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/de-flesta-som-drabbas-av-nedlaggning-far-nytt-jobb/Mats EssemyrDe flesta som drabbas av nedläggning får nytt jobbEn analys från SCB visar att omställningen fungerar bra i Sverige. De flesta som blir av med jobbet vid neddragning eller nedläggning får ett nytt arbete. Det gäller särskilt de som arbetat vid företag med många anställda. Över 90 procent av dessa kommer tillbaka i arbete. Bakom det goda resultatet ligger med stor sannolikhet de omställningsavtal som arbetsmarknadens parter har slutit. Stora ...Tue, 24 Apr 2018 12:25:00 +02002018-04-24T12:25:00+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/tco-sager-ja-till-ordning-och-reda-i-yrkesintroduktionen/Mats EssemyrTCO säger ja till ordning och reda i yrkesintroduktionenI samband med migrationsöverenskommelsen 2015 så avkrävdes regeringen löfte om att pröva frågan om statligt stöd för yrkesintroduktionsanställningar skulle kunna ges även till företag utan kollektivavtal. En utredning föreslår nu att så blir fallet. Från TCO:s sida ser vi ingen poäng med detta. Det är inte avsaknaden av kollektivavtal som gör att arbetsgivare idag avstår från sådana ...Thu, 01 Mar 2018 12:03:47 +01002018-03-01T12:03:47+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/valkommet-med-ny-a-kasseutredning/Mats EssemyrVälkommet med ny a-kasseutredningRegeringen beslutade den 22 februari om direktiv till en ny utredning om arbetslöshetsförsäkringen. Det är mycket bra eftersom det finns stora reformbehov. Jag hoppas att den nya utredning klarar av att lägga fram förslag som löser de två stora problemen. Allt för få täcks idag av försäkringen. Under hälften av alla arbetslösa får någon ersättning alls. Reglerna för hur man kvalificerar sig för ...Sat, 24 Feb 2018 12:44:53 +01002018-02-24T12:44:53+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/en-livskraftig-kultursektor-kraver-battre-tillgang-till-trygghetssystemen/Mats EssemyrEn livskraftig kultursektor kräver bättre tillgång till trygghetssystemenFolk och kultur heter en ny företeelse med ambitioner. Under förra veckans konvent så lyfte KLYS och Arbetsförmedlingen Kultur och Media frågan om kulturskapares och mediaverksammas villkor på arbetsmarknaden.Det blir gradvis allt fler människor som arbetar inom kultur och media. Politiker älskar att visa upp de framgångsrika svenska "kulturella och kreativa näringarna". Men verkligheten för de ...Mon, 12 Feb 2018 15:36:06 +01002018-02-12T15:36:06+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/a-kassan-kan-bli-valfraga-igen/Mats EssemyrA-kassan kan bli valfråga igenAv allianspartiernas skuggbudgetar att döma så kan mycket väl a-kassan segla upp som valfråga 2018. Skuggbudgetarna antyder att allianspartierna samordnat sig kring en sänkning av taket i a-kassan. Från dagens nivå på 25 025 kronor per månad vill de flesta allianspartier sänka taket till 20 900. På det spar man en drygt miljard och skapar - hör och häpna - 30 000 nya jobb, säger man.Minskad ...Tue, 17 Oct 2017 14:09:55 +02002017-10-17T14:09:55+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/ta-det-gyllene-tillfallet-i-akt/Mats EssemyrTa det gyllene tillfället i aktArbetsförmedlingens prognos för 2017-2018 är glädjande läsning. På en urstark arbetsmarknad kan vi räkna med ökad sysselsättning hos såväl inrikes som utrikes födda under den kommande tiden. De nya jobben kommer främst de utrikes födda till del.Den omedelbara förklaringen till det gynnsamma läget är den breda högkonjunktur som nu råder. Det är stor efterfrågan på arbetskraft inom alla sektorer ...Wed, 14 Jun 2017 14:41:34 +02002017-06-14T14:41:34+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/snabba-pa-flodena-pa-arbetsmarknaden/Mats EssemyrSnabba på flödena på arbetsmarknadenDen svenska arbetsmarknaden utvecklas i huvudsak tillfredsställande enligt SCB, som idag presenterade statistiken för första kvartalet 2017. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar jämfört med hur det var för ett år sedan. Det är så man mäter för att få ett tidsperspektiv på utvecklingen. Tillskyndarna av dagens arbetsmarknadspolitik  kommer förmodligen att framhålla den här positiva ...Tue, 16 May 2017 11:53:12 +02002017-05-16T11:53:12+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/moderaterna-backar-bandet/Mats EssemyrModeraterna backar bandetModeraterna föreslår i sin vårmotion tre försämringar för arbetslösa.     Taket i a-kassan sänks från idag 25 000 kronor till 20 900 kronor     Den tid som man kan få ersättning från a-kassan kortas från dagens 300 ersättningsdagar till 265 dagar     Man inför en bortre tidsgräns för aktivitetsstöd på tre år   Syftet är, säger Moderaterna, att stärka a-kassan som omställningsförsäkring ...Wed, 03 May 2017 12:19:02 +02002017-05-03T12:19:02+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/gig-ekonomin-kraver-andringar-i-a-kassan/Mats EssemyrGig-ekonomin kräver ändringar i a-kassanGig-ekonomin beskriver hur arbetsmarknaden går från tillsvidareanställningar på heltid till korta arbetskontrakt. Uttrycket är välfunnet. Några av TCO:s yrkesgrupper arbetar rent bokstavligt med gig. Många andra får anpassa sitt yrkesliv till visstidsanställningar och påhugg. Bland flera andra problem så är a-kassereglerna är inte utformade för den typen av arbetsliv. Fyra problem uppstår:   · De ...Tue, 11 Apr 2017 14:41:58 +02002017-04-11T14:41:58+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/l-aviserar-hardare-tag-i-a-kassan/Mats EssemyrL aviserar hårdare tag i a-kassanLiberalerna aviserar tuffare regler mot de som medvetet förlänger sin arbetslöshet. Frågan är om det i slutändan ger så mycket tillbaka.För några år sedan ändrades reglerna för sanktioner i a-kassan. Man införde en trappa med fler steg än tidigare. Den som missköter sig lite grann får idag en tydlig signal om att sluta upp med det, utan att man för den skull mister ersättningen fullt ut redan vid ...Thu, 17 Nov 2016 15:35:31 +01002016-11-17T15:35:31+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/framsynt-avtal-om-omstallning-och-karriarvaxling/Mats EssemyrFramsynt avtal om omställning och karriärväxlingDen 1 november 2016 startade en unik verksamhet. Parterna inom scenkonsten har nu en stiftelse igång som ger yrkesutövare möjlighet till omställning och karriärväxling. Det unika är att man inte behöver vara varslad eller uppsagd för att komma i åtnjutande av insatserna. Vissa kriterier finns, bland annat ålder, men idén är att den enskilda yrkesutövaren inom scenkonsten ska kunna växla karriär ...Wed, 02 Nov 2016 15:32:38 +01002016-11-02T15:32:38+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/bor-finnas-enighet-om-forbattringar-i-a-kassan/Mats EssemyrBör finnas enighet om förbättringar i a-kassanMedieuppgifter gör gällande att den kommande budgetpropositionen innehåller två förbättringar av a-kassan. Förtroendevalda som blir arbetslösa ska inte behöva lämna sina förtroendeuppdrag för att kunna få a-kassa. Det är ett mycket bra förslag. Politiker och fackligt förtroendevalda är stöttepelare i ett demokratiskt samhälle. De måste kunna få arbeta med sina förtroendeuppdrag även om de ...Fri, 02 Sep 2016 09:54:28 +02002016-09-02T09:54:28+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/halva-jobbet-med-a-kassan-aterstar--lagg-forslag-om-fortroendevalda-och-pension-nu/Mats EssemyrHalva jobbet med a-kassan återstår – lägg förslag om förtroendevalda och pension nuDen som tror att a-kassan är okej efter att taket har höjts något, tror fel. Mycket återstår innan vi har en arbetslöshetsförsäkring som klarar framtidsutmaningen, att bidra till omställning för fler och bättre jobb:     Taket måste upp ytterligare. Som arbetslös bör man få 80 procent av en tidigare lön på minst 28 000 kronor. Takbeloppet måste dessutom följa inkomstutvecklingen. Annars urholkas ...Tue, 29 Mar 2016 15:50:41 +02002016-03-29T15:50:41+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/fortsatt-jobbpolarisering-eller-uppgradering/Mats EssemyrFortsatt jobbpolarisering eller uppgradering?Lite i skymundan av den uppskruvade debatten om lägre ingångslöner för nyanlända pågår en utveckling på den svenska arbetsmarknaden som kan få betydande konsekvenser. Trots ett ännu relativt knapphändigt forskningsläge så tyder aktuella studier på en förhållandevis omfattande polarisering av arbetsmarknaden under 2000-talet. Fenomenet brukar i ord beskrivas som framväxten av en kärna av ...Wed, 17 Feb 2016 07:58:19 +01002016-02-17T07:58:19+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/kompetenslinje-for-battre-jobbhopping/Mats EssemyrKompetenslinje för bättre jobbhoppingEn del av arbetsmarknaden går som tåget. På en annan del går det trögare. Personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning har i regel små problem. De flesta tas om hand av parternas omställningsorganisationer om man skulle hamna i omställningsläge eller övertalighet. Få går ut i öppen arbetslöshet. Unga människor, som vanligtvis inte har en tillsvidareanställning, hamnar visserligen ofta i ...Wed, 18 Nov 2015 12:52:18 +01002015-11-18T12:52:18+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/omstallningsavtalen-ger-unik-formaga/Mats EssemyrOmställningsavtalen ger unik förmågaSNS-seminariet "Mellan jobb - hur fungerar omställningsavtalen" den 1 oktober gav positiv energi. Forskarna Ola Bergström och Lars Walter vid Handelshögskolan, vid Göteborgs universitet har i en skrift kartlagt omställningsorganisationerna och effekterna av deras verksamhet. Metodproblemen vid effektstudier är som alltid stora, men resultaten tyder på att omställningsorganisationerna gör ...Fri, 02 Oct 2015 10:20:48 +02002015-10-02T10:20:48+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/arbetsformedlingen-kritiseras-i-ny-rapport/Mats EssemyrArbetsförmedlingen kritiseras i ny rapportPå tisdagen 30 juni arrangerade industriarbetsgivarna ett välbesökt seminarium under rubriken "Framtidens kompetensförsörjning kräver en ny arbetsförmedling". Seminariet var ett av flera som tog upp Arbetsförmedlingens tillkortakommanden. Även på TCO:s jobbhoppingseminarium framkom kritik mot Arbetsförmedlingen.Som underlag för industriarbetsgivarnas seminarium presenterades en färsk ...Thu, 02 Jul 2015 10:39:49 +02002015-07-02T10:39:49+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mats-essemyr/ofardigt-om-a-kassan-av-folkpartiet/Mats EssemyrOfärdigt om a-kassan av FolkpartietNär det är valrörelse avstår TCO från egna politiska utspel och kampanjer. Vi är partipolitiskt obundna och respekterar våra medlemmars val av partisympatier. Men vi tar oss rätten att granska det partierna påstår om våra viktigaste frågor. När folkpartiledaren Jan Björklund utfrågades i P1 härom dagen hävdade han saker om bland annat a-kassan som jag inte kan låta vara okommenterade: Björklund ...Fri, 22 Aug 2014 11:32:12 +02002014-08-22T11:32:12+02:00