Allt svagare a-kassa urholkar trygghetssystemet

Debatt 11:14 3 januari, 2014

Det blev ingen höjning av taket i a-kassan i årets budget heller. TCO har i ett flertal rapporter visat hur a-kassan försvagas allt mer och att den utvecklingen är ohållbar. Om vi menar allvar med att ekonomin ska präglas av trygghet i omställningen och att den höga dynamiken gagnar tillväxt och välstånd, då måste a-kassan förbättras, skriver Eva Nordmark, TCO och Annika Strandhäll, Vision.

Frånvaron av en höjning i a-kassan kan inte viftas bort som ännu en världslig plånboksfråga bland alla andra. Vad vi ser är att en viktig del i välfärdssystemet, skyddet mot inkomstbortfall vid arbetslöshet, håller på att försvinna.

Läget i dag i trygghetsförsäkringarna är därför mycket oroväckande. I arbetslöshetsförsäkringen har kompensationsgraden, den andel av den inkomst som man hade före arbetslösheten, fallit kontinuerligt sedan slutet av 1990-talet. I dag är det bara 11 procent av de arbetslösa som får 80 procent av tidigare lön i ersättning. Bland TCO-förbundens arbetslösa medlemmar är det över 90 procent av dessa som är underförsäkrade. Orsaken är att takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen, som i dag ligger på 18 700 kronor per månad, inte har hängt med i inkomstutvecklingen.

Framför allt vi inom tjänstemannafacken har inte stillatigande kunnat se på när medlemmarnas inkomsttrygghet urholkats av politikens oförmåga att uppfylla sina åtaganden. Fackliga organisationer har därför satsat på att teckna inkomstförsäkringar som täcker upp mellanskillnaden mellan vad den vanliga a-kassan ger och 80 procent av den tidigare inkomsten.

Affärsuppgörelser
Till skillnad från vad många tror handlar det här inte om kollektivavtalade försäkringar efter förhandlingar med arbetsgivaren. Det är affärsuppgörelser mellan facken och privata försäkringsbolag, där risk och premier bedöms på rent försäkringsmässiga grunder, utifrån om försäkringstagaren/medlemmen ska bli arbetslös och därmed ha rätt till utbetalning från försäkringen. Premien administreras vanligtvis som ett påslag på fackföreningsavgiften.

En genomsnittlig månadslön för en socialsekreterare, en vanlig yrkesgrupp inom Vision, ligger runt 28 000 kronor per månad. För att skydda inkomster över den vanliga a-kassans takbelopp har Vision tecknat en kollektiv inkomstförsäkring som följer med det fackliga medlemskapet. En del av fackavgiften varje månad utgör premien för denna inkomstförsäkring, som täcker inkomster upp till 60 000 kronor i 150 dagar. Det betyder att socialsekreterarna i princip betalar tre gånger för att få ett rimligt inkomstskydd: 

Betalar tre gånger

* För det första betalar man genom att avstå löneutrymme till den så kallade arbetsmarknadsavgiften, en arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar in till statsmakten men som sedan räknas av mot löneutrymmet.

* För det andra betalar man a-kasseavgift. För en medlem i Visions a-kassa blir avgiften 95 kronor i månaden. 

* För det tredje betalar man alltså en premie för inkomstförsäkringen.

Den bärande idén bakom de svenska socialförsäkringarna, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, är inkomstbortfallsprincipen. Ett relativt sett högt skatteuttag ska mot svaras av att medborgarna får en ersättning upp till nästan hela den vanliga inkomsten vid arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet och arbetsskada. Trygghetssystemens syfte är alltså att täcka upp inkomstbortfallet. Många uppfattar att 80 procent av tidigare inkomst är en rimlig ersättningsgrad. Den utgör grunden för ett samhällskontrakt mellan medborgarna och statsmakten.

Allt fler oroliga
Det som gör Sverige unikt är att också breda grupper i samhället, i hög grad TCO:s medlemmar, har tagit till sig den här modellen. Människor är beredda att bidra genom att betala ganska höga skatter mot att man kan emotse en rimlig del av sin tidigare inkomst i ersättning, också då denna inkomst är ganska hög.

Att inte behöva sälja hus och hem om olyckan är framme, innebär en trygghet som skapar långtgående solidaritet med principen om generell välfärd. Den otillräckliga a-kassan riskerar att urholka legitimiteten för våra försäkringssystem.

En studie som har gjorts i anslutning till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen antyder ett fortsatt starkt stöd för en solidarisk skattefinansiering av trygghetssystemen. Men studien visar också att allt fler är oroliga för att arbetslöshetsförsäkringen (och sjukförsäkringen) inte ska ge en tillräcklig inkomsttrygghet i händelse av arbetslöshet. Det är i detta sammanhang som framväxten av inkomstförsäkringarna ska ses. Breda gruppers högre löner skyddas inte av den vanliga a-kassan utan kräver ytterligare skydd.

Höj taket
Det är inte rimligt att tro att medborgarnas starka betalningsvilja kommer att vara för evigt när tilliten till försäkringen sviktar. Från TCO:s sida är inställningen glasklar: Alla löntagare måste ha rätt att få del av trygghetssystemen. Det har också visat sig historiskt vara till gagn för Sverige.

Att höja taket i a-kassan är att visa att man tar denna del av den svenska modellen på allvar. I det sammanhanget beklagar vi djupt ytterligare ett år av sönderfall av a-kassan.

 Eva Nordmark
ordförande, TCO

Annika Strandhäll
förbundsordförande, Vision

TCO säger nej till las-utredningen - parterna har löst det

TCO lämnar idag in sitt remissvar på den så kallade las-utredningen. Hela betänkandet avstyrks.

Läs mer

Debatt

Parterna har löst las-problemet, Löfven

Remisstiden för den så kallade las-utredningen löper ut på måndag. Vi har två huvudsakliga invändningar mot att utredningen överhuvudtaget tillsattes, skriver Therese Svanström på Aftonbladet.se

Nyheter

Checklista - Tänk på det här när ni går tillbaka till arbetsplatsen

Till Skyddsombudens dag den 21 oktober 2020 har TCO och TCO-förbundens arbetsmiljönätverk tillsammans tagit fram en checklista för skyddsombud och arbetsmiljöombud. Checklistan innehåller råd och stöd inför återgång till arbetsplatsen för dem som har jobbat hemifrån under pandemin.

Pressmeddelanden

TCO säger nej till las-utredningen - parterna har löst det

TCO lämnar idag in sitt remissvar på den så kallade las-utredningen. Hela betänkandet avstyrks. Om regeringen vill göra förändringar i det lagstadgade anställningsskyddet måste den gå vidare med de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna på arbetsmarknaden.

Debatt

Ge a-kassa till studenter som söker jobb

Ge arbetssökande studenter en rimlig möjlighet att avsluta sina studier och samtidigt söka jobb. Högre utbildning måste uppmuntras. Därför vil lvi se att a-kassan moderniseras på så sätt att den som slutfört eftergymnasiala studier ska få chansen att under några månader och med en grundersättning söka jobb som man har skaffat sig utbildning för, skriver TCO tillsammans med SFS i UNT.

Nyheter

Det här vill vi se i regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Regeringens arbetsmiljöstrategi löper ut vid årsskiftet. Strategin innehåller regeringens prioriteringar på arbetsmiljöområdet de kommande åren. TCO vill särskilt betona att arbetsmiljöarbetet endast fungerar i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och att många arbetsplatser måste jobba mer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Pressmeddelanden

TCO kommenterar frågan om anställningsskyddet i framtiden

TCO ser fortsatt allvarligt på statlig inblandning i frågor som arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att sköta. Det är endast genom kollektivavtal som långsiktigt hållbara lösningar kan nås. Därför är TCO:s uppfattning fortfarande att regeringen inte kan gå vidare med LAS-utredningens förslag.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 oktober, 2020

Kompromisskampen 2020

I onsdags var det äntligen dags igen! Då gjorde Sveriges ungdomsförbund för femte året i rad upp i Kompromisskampen. Normalt sett sker det i Almedalen men vi, som så många andra, fick ställa om.

Partsmodellen

Sofia Råsmar - EU-jurist

16 oktober, 2020

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) fyller 1 år!

Europeiska arbetsmyndigheten fyller 1 år idag, det är värt att uppmärksammas. Myndigheten slog upp portarna den 16 oktober 2019 i Bratislava (eller nåja myndigheten startade åtminstone officiellt sitt arbete då och så snart läget i omvärlden tillåter ska den finnas på plats fysiskt i Bratislava).

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2020

Premiepensionens insättningsgaranti

Pensionsmyndighetens arbete med att minimera skadorna för pensionsspararna efter fondbolagsskandalerna ger resultat. Samtidigt ökar kontrollen av fonderna och förvalsalternativet görs om. Men spararna kan ändå vara betjänta av en insättningsgaranti.

Trygghetssystem, Pension

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

05 oktober, 2020

Inkomstpensionen behöver höjas - inom ramen för pensionssystemet

Pensionsgruppens förslag till inkomstpensionstillägg från i våras finns även med i budgetpropositionen för 2021. Förslaget har mötts av stark kritik för att man inte vårdar och värnar pensionssystemet, utan river upp, krånglar till och skapar administrativa problem. Kritiken är berättigad, även om det inte alls är fel att vilja höja pensionerna. Haken är att det behöver göras i pensionssystemet, inte via statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

30 september, 2020

Ett viktigt steg i rätt riktning som behöver åtföljas av fler

Ökade möjligheter till utveckling och omställning genom hela arbetslivet är en fråga som ligger som ett raster över det mesta som vi tar oss för i TCO – oavsett om det handlar om arbetsmiljö, trygghetssystem, pensioner, utbildning, jämställdhet eller arbetsmarknadspolitik.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Omställning och utbildning

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

25 september, 2020

Budgeten saknar besked om en skattereform

En ganska bra budget för omställning men det saknas långsiktighet och förutsebarhet vad gäller skattepolitiken och välfärdens finansiering. Det är en kortversion av kommentaren om budgetpropositionen för 2021.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 November

Torsdag 5 november 11:00 - 12:00 |

Vi som jobbade hemma

Coronapandemin har påverkat hur vi lever och hur vi arbetar. Många har bytt skrivbordet på kontoret mot köksbordet hemmavid. Distansarbetet kan ge oss en bättre balans mellan jobb och privatliv, men också orsaka stress och att man arbetar för mycket. Det är både intressant och nödvändigt att följa de långsiktiga konsekvenserna.

Läs mer Anmäl dig här så får du en länk till livesändningen!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.