En skattereform krävs för fler och bättre jobb

Debatt 13:35 11 november, 2015

Nu höjs allt fler röster för behovet av en ny stor skattereform och TCO kommer självklart att spela en aktiv roll, skriver Karin Pilsäter, utredare TCO i Dagens samhälle.

Det har gått drygt 25 år sedan den senaste stora skattereformen genomfördes i Sverige. TCO spelade en viktig roll i arbetet, både som brobyggare mellan olika politiska partier och genom att komma med konkreta förslag på hur skattessystemet borde se ut. 

Nu höjs allt fler röster för behovet av en ny stor skattereform och TCO kommer självklart att spela en aktiv roll även denna gång. 

TCO-förbunden samlar tillsammans 1,3 miljoner välutbildade och professionella medlemmar i privat, offentlig och ideell sektor. Skattesystemet, inte minst inkomstskatterna, har stor betydelse för dem.

Viktiga delar i den senaste stora skattereformen var att inkomstskatterna utformades så att det lönar sig att utbilda sig och ta ansvar, centrala skattepolitiska frågor för TCO.

Alltför mycket av en löneförhöjning får inte gå i skatt när en sjuksköterska tar på sig en chefsbefattning eller när redovisningsekonomen tar studielån och tjänstledigt för att vidareutbilda sig och ta nästa steg i karriären. 

Häromdagen skrev Jan Björklund och Erik Ullenhag (FP) på DN Debatt att Folkpartiet vill se en stor skattereform. Finansminister Magdalena Andersson öppnar i Dagens Industriför vidare samtal om skatterna. Vi i TCO är väldigt positiva till denna politiska islossning. 

En viktig lärdom från den förra skattereformen – men även från andra större uppgörelser som pensionsuppgörelsen och den parlamentariska socialförsäkringsutredningen – är att det behövs en bred blocköverskridande samsyn om vilka problemen är och i det här fallet om grunderna för skattesystemet. 

Vi har allt att tjäna på en bred parlamentarisk översyn och ett samarbete kring de framtida skattefrågorna.

Det nuvarande skattesystemet har blivit ett lapptäcke vars legitimitet och effektivitet minskar i takt med att ständiga förändringar och avsteg görs. 

Samtidigt har många förutsättningar förändrats sedan den förra stora skattereformen; globaliseringen, digitaliseringen, EU-samarbetet och klimatförändringar är bara några stora samhällsutmaningar som ett modernt skattesystem behöver förhålla sig till. Att vrida klockan och reglerna tillbaka till förra århundradets skattereform är inget alternativ.

Målsättningen med en reform måste vara att Sverige ska ha ett modernt skattesystem som gynnar jobb och företagande. Samtidigt ska skatterna garantera att vår gemensamma välfärd har den kvalitet och tillgänglighet som medborgarna förväntar sig.

En viktig utgångspunkt är fortfarande att det måste löna sig att utbilda sig och ta ansvar. Därför behöver de högsta marginalskatterna återigen sänkas och färre betala den statliga inkomstskatten. 

TCO tror inte att det är brytpunkten för statlig inkomstskatt som påverkar val av utbildning och yrke i unga år. Men det är viktigt att det lönar sig att kompetensutveckla sig eller ta mer ansvar på jobbet senare i livet.

Fler och bättre jobb är vår ledstjärna. Från skattepolitiken behövs då villkor som bättre uppmuntrar entreprenörskap, företag som växer, risktagande och innovation. 

Det behövs en ny avvägning mellan skatt på arbete, som i dag utgör två tredjedelar av de totala skatteintäkterna, och beskattningen av kapital, företag, konsumtion och miljöpåverkan.

TCO är inne i en process där vi kartlägger utmaningar och samhällsproblem för skattepolitiken, och mejslar ut principer och förslag.

Det behövs en bredare samsyn om vilka problem som ska lösas och därmed också bredare samsyn om de skattepolitiska lösningarna. Inte minst för att ge bättre stabilitet över tid. 

Vi vet att det är en lång process från tanke till riksdagsbeslut. TCO vill vara en konstruktiv aktör under den processen.

Karin Pilsäter
utredare TCO

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.