Medelklassen har blivit statens kassako

Debatt 05:03 15 mars, 2014

Många människor i vårt land har gjort en klassresa in i medelklassen. På basis av högre utbildning och strukturförändringar på arbetsmarknaden rör sig individer i riktning mot ett tjänstemannayrke som deras föräldrar inte hade. Med det följer högre inkomster och ett drägligare liv än vad föräldragenerationen fick erfara. Denna medelklass står idag för drygt 60 procent av den totala lönesumman i ekonomin. Bidraget till staten är betydande, också om man tar hänsyn till de senaste årens jobbskatteavdrag.

Men de senaste 10 åren har från utdelningen från välfärdsstaten minskat. Välfärdsförsäkringarna har urholkats kraftigt och balansen mellan inbetalningar och trygghet har blivit allt sämre.

Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen är det främsta exemplet: 2004 fick en grundskollärare ut 80 procent av sin tidigare inkomst från försäkringen, idag har det sjunkit till 67 procent. För en tekniker har ersättningen fallit från 69 procent 2004 till 51 procent idag och för en säljare från 65 till 48 procent 2014. 

Bara knappt fyra procent av de arbetslösa medlemmarna i TCO-förbunden får idag 80 procent av sin tidigare lön från den vanliga a-kassan. Det beror på att den högsta ersättningen i princip legat oförändrad sedan början av 2000-talet. Den maximala ersättningen man kan få från arbetslöshetsförsäkringen idag, oavsett hur mycket man tjänar, är 14 960 kronor i månaden före skatt. Staten har tagit rollen som Joakim von anka, som ständigt öser in pengar från tjänstemännen i sitt bankvalv för att sedan snålt stänga dörren när behoven uppstår.

För att få det så viktiga skyddet vid arbetslöshet betalar TCO-förbundens medlemmar fyra gånger:

  • A-kassan finansieras till del med en arbetsgivaravgift, den så kallade arbetsmarknadsavgiften, som räknas av löneutrymmet. Idag uppgår den till 2,91 procent på lönesumman. Arbetsgivaren betalar in summan men räknar sedan av denna när man förhandlar och beslutar om kommande löneutrymme.  
  • För det andra betalar vi individuellt en medlemsavgift till a-kassorna. Medlemsavgiften uppgår till mellan 85 och 160 kronor per månad beroende på vilken arbetslöshetskassa man tillhör. Avgiften är ett direkt bidrag från a-kassemedlemmarna till finansieringen av arbetslösheten och a-kassornas egna kostnader.
  • För det tredje avstår vi löneutrymme för det inkomstskydd som omställningsavtalen ger. I omställningsavtalen, som sluts mellan fack och arbetsgivare och som därför statsmakten inte har något med att göra, finns möjlighet till ekonomisk utfyllnad under en tid av arbetslöshet. Men kostnaderna för omställningsavtalen tas från existerande löneutrymme. Vill arbetstagarna ha bättre inkomstskydd, får man nöja sig med lägre löneökningar.
  • För det fjärde, slutligen, betalar fackmedlemmar en individuell premie till fackens inkomstförsäkringar. Dessa försäkringar är tillkomna på rent affärsmässiga grunder och således inte avtalade försäkringar. Den premie som försäkringsbolaget vill ha är direkt relaterad till den risk för arbetslöshet som fackförbundets medlemmar har.

Tjänstemännen är därför på sätt och vis statens kassako. Vi betalar allt mer men får tillbaka allt mindre.

TCO:s undersökningar visar att förbundens medlemmar gillar principen om den generella välfärden och att solidariteten med andra grupper är stark. Den generella välfärden, byggd på principen om inkomstbortfall när man blev sjuk, arbetslös, arbetsskadad och när man fick barn, har också länge varit en viktig mekanism för att hålla landet samman.  Och en viktig poäng är att den skulle gälla alla, också de som tjänar bra. Det var på den grunden som politiken vann tillit hos medelklassen. Höga skatter skulle motsvaras av inkomsttrygghet när man behövde det.

Men den inställningen är inte given. Den kan upprätthållas bara om medelklassen känner att välfärdsystemet någorlunda täcker ens behov.

I debatten kallas ibland arbetslöshetsersättningen nedsättande som ett bidrag, som underförstått skall ses som en belastning, som tärande. Inget kan vara mer fel och historielöst. Sverige är ett exportberoende land med hög dynamik på arbetsmarknaden. Varje år försvinner ca 400 000 jobb och lika många tillkommer. För att klara den höga jobbomsättningen och konkurrensen mot omvärlden behöver vi smarta system som gynnar omställningsförmågan. När verksamheter och jobb försvinner är a-kassan en viktig ekonomisk brygga över in i ett nytt jobb i nya branscher. Om a-kassan är dålig fungerar omställningen i ekonomin sämre. Då drar sig människor för att byta jobb. Då stannar många hellre kvar på ett arbete som upplevs tryggt än att byta till ett nytt och mer produktivt men osäkert arbete. Häromdagen uttalade sig ordförandena i LO och Saco tillsammans med mig mycket positivt inför ett nytt frihandelsavtal mellan Europa och USA. Ett sådant avtal kommer att sätta ännu högre omvandlingstryck på ekonomierna. Om den omställningen ska fungera effektivt och ske på ett socialt acceptabelt sätt måste både arbetare och tjänstemän kunna röra sig smidigt mellan jobb och kunna ha kortare arbetslöshetsperioder mellan dem. Då behövs en arbetslöshetsförsäkring som fungerar och en bättre balans i ansvarstagandet mellan staten och individen.

De fackförbund som tecknat inkomstförsäkringar för sina medlemmar har all anledning att vara stolta över dessa. De utgör en viktig del av tryggheten vid arbetslöshet för den enskilde. Men det behövs en bättre balans i ansvarstagandet mellan staten och facket. I takt med urholkningen av försäkringens värde övervältrar staten ett allt större risktagande på enskilda förbundsförsäkringar. Dessutom har tryggheten för den enskilde blivit beroende av att det fack man tillhör har råd att teckna en försäkring. Detta är ohållbart i längden.

Legitimiteten för välfärdsförsäkringarna är hotade om inget görs. Medelklassens vilja att finansiera den generella välfärden kommer att svikta. Det leder i sin tur till mer av privata lösningar och ytterligare ojämlikhet i vårt land. Det är få som önskar sig det.

Det är rimligt att medelklassen får större utväxling på den betalningsvillighet för gemensamma ändamål som ändå finns. Mest prioriterat är en förbättrad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen genom ett högre takbelopp. Det skulle förbättra tilliten till välfärden och bidra till en effektivare omställningskedja på arbetsmarknaden.

Eva Nordmark
Ordförande TCO

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.