Är en bred skattereform möjlig? Vilka utgångspunkter för en sådan reform går att finna bredare stöd för? Vilka gemensamma nämnare har parterna på arbetsmarknaden? Tänker politiska ungdomsförbund friare och mer framsynt än partierna? Kan vi skapa samsyn kring vilka de grundläggande problemen är och därmed också om de principer som skattesystemet ska vila på?

NÄR: 21 november 2017, 08:00 - 09:30
VAR: GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm

Fler kommande events & seminarier

Tjänsteman mitt i livet

Vad ska jag bli när jag blir stor?

I en ny rapport konstaterar TCO att en av fyra tjänstemän efterfrågar vägledning kring utbildnings– och yrkesval. Enligt en tidigare undersökning uppger hälften av tjänstemännen att de vill byta jobb – men många vet inte till vad.

NÄR: 30 november 2017, 08:00 - 09:30
VAR: TCO-huset, Linnégatan 14.

Pappa kom hem!

Vad krävs för att kvinnor och män ska dela lika på föräldraledigheten?

NÄR: 07 december 2017, 08:30 - 09:30
VAR: TCO-huset, Bistron, Linnégatan 14, Stockholm

Tidigare events & seminarier

16 november 2017

Välkommen in!

Hur tar vi bättre tillvara nyanlända kvinnors utbildning och kompetens på svensk arbetsmarknad?

27 oktober 2017

Studier - en väg från sjukskrivning till arbete

I en ny rapport från TCO ser vi en stor efterfrågan bland tjänstemän på möjlighet att studera vid sjukskrivning. Välkommen på frukostseminarium hos TCO.

19 oktober 2017

We are family!

Sex av tio kvinnor som är medlemmar i ett TCO-förbund upplever att det är svårt att jobba heltid och samtidigt få ihop livspusslet. I alla sektorer går kvinnor inom tjänstemannayrken ner i deltid när barnen kommer.

10 oktober 2017

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

TCO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar utmärks bland annat av ett valdeltagande högt över genomsnittet. Men vilka frågor är viktiga för dem? Och hur benägna är de att byta parti eller block? Hur vinner man deras stöd?

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund