We are family!

– Eller måste kvinnor jobba deltid när barnen kommer?

19 OKTOBER 2017, 08:30 - 09:30, TCO-HUSET, BISTRON, LINNÉGATAN 14, STOCKHOLM
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Sex av tio kvinnor som är medlemmar i ett TCO-förbund upplever att det är svårt att jobba heltid och samtidigt få ihop livspusslet. I alla sektorer går kvinnor inom tjänstemannayrken ner i deltid när barnen kommer.

Att kvinnor arbetar mer deltid än män skapar sämre förutsättningar för karriär och utveckling i arbetslivet och påverkar kvinnors inkomster negativt både på kort och lång sikt. En tredjedel av inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män beror på att kvinnor arbetar mer deltid.

Hur får kvinnor och män samma möjligheter att arbeta och göra karriär samtidigt som de får ihop livspusslet? Vad kännetecknar föräldravänliga arbetsplatser och vad krävs för att få till ett föräldravänligt arbetsliv? Vad kan arbetsgivare göra för att fler kvinnor ska kunna jobba heltid?

Medverkande 
Eva Nordmark, ordförande TCO, Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik SKL, Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen, Cecilia Nahnfeldt, docent i genusvetenskap och forskningschef i Svenska Kyrkan. 
Moderator: Johanna Palmström, journalist och moderator

När: 19 oktober 2017, kl 8.30 - 9.30 (frukost serveras från 8.00) i TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Begränsat antal platser. 
Anmäl dig här.

Välkommen till ett frukostseminarium om utmaningar och framgångsfaktorer för ett jämställt och föräldravänligt arbetsliv.

Save the date!
TCO bjuder under hösten in till fler seminarier på temat jämställdhet – hinder och möjligheter för ökad ekonomisk jämställdhet och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

16/11 - Välkommen in!
Hur får utrikes födda kvinnor bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden?

7/12 - Pappa kom hem!
Vad krävs för att kvinnor och män ska dela lika på föräldraledigheten?

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund