Välkommen in!

16 NOVEMBER 2017, 08:30 - 09:30, TCO-HUSET, BISTRON, LINNÉGATAN 14, STOCKHOLM
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Hur tar vi bättre tillvara nyanlända kvinnors utbildning och kompetens på svensk arbetsmarknad?

För många kvinnor som flytt till Sverige tar det lång tid att komma in på arbetsmarknaden, och längre tid än för män i samma situation. Studier visar att nyanlända kvinnor får färre, senare och billigare etableringsinsatser än män. Hur kan vi ändra på det?

Hur får utrikes födda kvinnor och män samma möjlighet att etablera sig och arbeta på den svenska arbetsmarknaden? Når regeringens satsningar på nyanländas etablering även kvinnor med gymnasie- eller högre utbildning, och sådan kompetens som skulle kunna komma till nytta i bristyrken? Är snabbspår en bra väg framåt? Finns det andra goda exempel på insatser?

Medverkande:
Anders Kessling, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet, Clara Berglund, Generalsekreterare, Kvinnolobbyn, Therese Borrman, Jämställdhetsstrateg, Arbetsförmedlingen och Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO. Moderator: Johanna Palmström

Se vårt frukostseminarium live om kvinnor i etableringsuppdraget, med fokus på omställning och matchning och hur vi tar tillvara nyanlända kvinnors utbildning, kompetens och potential.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund