E. Kräver framtidens jobb ny och mer utbildning?

Hur kan utbildningssystemen anpassas för att underlätta omställningen för yrken som påverkas av teknikutveckling och globalisering?

18 MAJ 2016, 13:30 - 14:30, MÄLARSALEN
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Dagens utbildningssystem är i hög grad konstruerat efter en linjär logik med tidiga vägval inför vårt kommande arbetsliv. I unga år ska vi ta ett så tydligt sikte som möjligt på vad vi vill jobba med fram till pensionsålder, och helst bli färdigutbildade så fort som möjligt.

Vi befinner oss i en strukturomvandling inom arbetslivet – och den utvecklingen måste motsvaras av en liknande förändring och anpassning inom utbildnings- och kompetensförsörjningsväsendet.

Arbetsmarknaden idag är en snabbrörlig och kunskapsintensiv sådan och den tendensen verkar inte vara på väg att avta. Tvärtom, snarare. Framtidens arbetsliv kommer präglas av fler vägval och en växande rörlighet. Samtidigt bygger vår tids utbildningssystem på att vägvalen inför det stundande yrkeslivet görs vid ett tidigt stadium. Utgångspunkten är dessutom präglad av att utbildningfasen i livet har ett tydligt slut, samt att man väljer ett yrke som man ska verka inom till dess att man går i pension. Men hur rimmar detta egentligen med hur arbetsmarknaden ser ut i verkligheten – både nu och i framtiden?

I det här seminariet möter vi Ulrik Simonsson – VD Ungdomsbarometern, Thomas Persson – gd Myndigheten för yrkeshögskolan, Ida Drougge – riksdagsledamot för Moderaterna, Philip Botström, ordförande SSU och Pam Fredman – rektor Göteborgs universitet. Diskussionen och samtalen kretsar kring hur en bättre matchning kan uppnås på arbetsmarknaden och hur den enskildes kompetens kan breddas. Hur utbildning kan anpassas till omställningar i teknikutvecklingen och globaliseringens kölvatten samt hur ”livslångt lärande” blir verklighet. Erik Arroy – utredare, utbildnings- och forskningspolitik på TCO – modererar seminariet. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund