C. Delningsekonomin och arbetsmarknaden

Hur kommer nya affärsmodeller och ny teknik att påverka arbetsrätten den svenska partsmodellen?

18 MAJ 2016, 11:30 - 12:30, MÄLARSALEN
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Fredrik Söderquist, Irene Wennemo, Samuel Engblom och Beata Wickbom, moderator, Moderator och expert inom social media och digital kommunikation

Uber, TaskRabbit och Gigwalk. Listan på exempel över företag som verkar inom ramen för den stadigt växande delningsekonomin kan göras lång. Förmågan att anpassa sig till nya sätt att producera, distribuera och konsumera varor och tjänster kommer att avgöra såväl om företag överlever och utvecklas som länders möjlighet att skapa det välstånd och erbjuda den välfärd som medborgarna efterfrågar. Hur kommer nya affärsmodeller och ny teknik att påverka arbetsrätten och den svenska partsmodellen, och hur bejakar vi förändring och utveckling utan att göra avkall på tryggheten för nästa generations arbetstagare? 

Teknikens utveckling ger inte bara upphov till nya produkter och tjänster – de skapar även nya affärsmodeller, som i sin tur påverkar arbetsrätten och den svenska partsmodellen. Förmågan att anpassa sig till nya sätt att både producera och distribuera produkter och tjänster är avgörande för ett företags överlevnad. Samma sak gäller förändring i takt med nya konsumtionsmönster hos existerande och potentiella kunder.

Företagens överlevnad är också en viktig faktor för välståndet i ett land. Men i takt med att nya affärsmodeller, som till exempel den s k ”delningsekonomin” växer fram, måste vi ta reda på hur det påverkar arbetsmarknaden – och vilka effekter det har på tryggheten för kommande generationers arbetstagare. Och vilken roll har facket i framtiden?

Här berättar Fredrik Söderquist – utredare hos Unionen, Irene Wennemo – statssekreterare hos Ylva Johansson (S) och Samuel Engblom – samhällspolitisk chef på TCO, om nya affärsmodeller och företagsformer samt om hur utvecklingen kan bejakas utan att det drabbar den anställde. Diskussionen leds av Beata Wickbom, moderator och expert inom social media och digital kommunikation. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund