A. Yrken i förändring: Privat sektor

Teknisk utveckling och digitalisering, tillsammans med en allt ökande global konkurrens, innebär nya förutsättningar för företag och yrken inom privat tjänstesektor.

18 MAJ 2016, 11:30 - 12:30, NOBELTERASSEN
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Karin Kristensson, Peter Skyhag och Ann-Sofi Sjöberg

Teknisk utveckling och digitalisering, tillsammans med en allt ökande global konkurrens, innebär nya förutsättningar för företag och yrken inom privat tjänstesektor.

Det är närapå omöjligt att diskutera framtidens jobb och arbetsmarknadens utveckling utan att beröra teknisk utveckling och digitalisering. Dessutom är dessa två fenomen sådana till sin natur att de inte bara bidrar till att sudda ut gränser, utan snarare är drivkrafterna bakom globaliseringen och den samhällsutveckling som vi ser idag. Konkurrens är inte längre bara en nationell angelägenhet, utan något som utspelar sig på en världsomspännande spelplan – vilket också avspeglar sig i arbetslivet.

Nya strategier måste dras upp för att utmaningarna ska kunna mötas – och alla branscher påverkas, men på olika sätt. I detta seminarium, som modereras och inleds av Ann-Sofi Sjöberg – teamchef för trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning på TCO – får vi höra Peter Skyhag från Journalistförbundet och Karin Kristensson från Finansförbundet berätta om utmaningarna de ser och hur de tar sig an dem. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund