Tillträdesutredningens slutseminarium

15 MARS 2017, 12:30 - 14:00, NOBELTERASSEN

Om seminariet

Tillträdesutredningen håller sitt slutseminarium. Under seminariet presenterar den särskilde utredaren Jörgen Tholin det förslag som samma dag överlämnas till ministern Helene Hellmark Knutsson. Seminariet är även öppet för deltagarna på TCO:s konferens.

Observera tiden 12.30-14.00. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund