7. Validering i högskolan – konsten att maximera dina kunskaper

15 MARS 2017, 12:45 - 13:30, MÄLARSALEN

Ett väl fungerande och effektivt system för validering är till gagn för både samhället och individen. Rätt använt kan validering fungera som ett verktyg för kompetensförsörjning och kompetensutveckling vilket är viktigt för etablering, livslångt lärande såväl som omställning för redan yrkesverksamma.

Validering har åter kommit i fokus, på grund av en alltmer kunskapskrävande arbetsmarknad. Och att kunna bekräfta att man har den kunskap man samlat på sig under sitt yrkesliv är en viktig förutsättning för fortsatt kompetensutveckling och framtida omställning. Ett mer effektivt valideringssystem än dagens skulle helt enkelt kunna bli ett viktigt verktyg för både samhälle och individ.

I det här seminariet diskuteras hur validering av reell kompetens kan prioriteras på universitet och högskolor, vad som krävs för att utveckla tillgodoräknandet av vuxnas tidigare lärande och vilken roll metodutveckling, resurstilldelning och högskoleförordningen spelar i sammanhanget.

Medverkande

Karin Röding

statssekreterare på utbildningsdepartementet

Jesper Lundholm

utredare på Unionen och ledamot i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

Elin Landell

kanslichef/huvudsekreterare Valideringsdelegationen 2015-2019

Sigbritt Karlsson

Rektor, Kungliga Tekniska högskolan

Martin Hauffman

medlem i Unionen och anställd vid Eriksson

Mikael Dubois, moderator

utredare TCO

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund