1. Should I Stay or Should I Go?

Vägledning på föränderlig arbetsmarknad

15 MARS 2017, 11:00 - 11:45, SJÖSIDAN
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om vägledningens betydelse för karriärutveckling, omställning och livslångt lärande på en föränderlig arbetsmarknad.

På en arbetsmarknad i snabb förändring räcker det inte att utbilda sig enbart i början av sin karriär utan det är nödvändigt att fylla på med ny kunskap och nya färdigheter genom hela arbetslivet för att matcha och möta arbetsmarknadens behov.

Studie- och yrkesvägledning utgör i det sammanhanget en nyckelfunktion och efterfrågan är stor. Hur stärker vi befintliga vägledningsresurser och hur säkrar vi en bred och kontinuerlig tillgång till kvalificerad vägledning genom hela arbetslivet för olika grupper? På vilket sätt kan kvaliteten i vägledningen främjas? Hur kan olika aktörer och intressenter bidra i det avseendet? Är det dags att komplettera regeringens kunskapslyft med ett vägledningslyft?

Behoven av omställningsbar arbetskraft ökar när kompetensutveckling och karriärväxling är en ständigt pågående process. Människor väljer inte längre ett yrke vid ett enstaka tillfälle i livet – och därmed ställs nya krav på studie- och yrkesvägledning.

Detta seminarium kretsade därför kring hur utvecklingsinsatserna kan anpassas för fler – och hur vägledning kan bli en fråga som diskuteras mer.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund