Var finns jobben och hur säkrar vi rätt kompetens i hela landet?

Arrangör: TCO

01 JULI 2019, 14:00 - 14:45, STORA SCENEN, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, VISBY

Om seminariet

Var i Sverige växer de nya jobben fram och var försvinner de? Det finns stora skillnader både regionalt och mellan olika branscher. Hur kan vi klara omställningen och säkra rätt kompetens när inte hela Sverige har lika goda förutsättningar?

Vi bjuder in till samtal kring en ny jobbkarta som visar var i landet de nya jobben växer fram och var de försvinner. Hur ska vi hantera de stora skillnader som finns regionalt och mellan olika branscher? Hur säkrar vi att hela Sverige har goda förutsättningar att klara omställningen när tillgången till utbildning ser så olika ut i landet? När de kunskapsintensiva jobben blir fler spelar tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning genom hela yrkeslivet en viktigare roll. Vilken närings-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik behövs för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden, för både arbetsgivare och arbetstagare?

#arbetsmarknad, #kompetensutveckling, #omställning, #tcolandet

Medverkande

Eva Nordmark

ordförande, TCO

Ibrahim Baylan

näringsminister, (S)

Kristina Axén Olin

utbildningspolitisk talesperson (M)

Mattias Dahl

VD, Transportföretagen

Susanne Ackum

doktor i nationalekonomi

Vesna Jovic

VD, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Åsa Julin

moderator och journalist

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund