Hur få bukt med de utländska stöldligornas framfart?

Arrangör: TULL-KUST

02 JULI 2019, 14:00 - 14:45, STORA SCENEN, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, VISBY

Om seminariet

Polisen ges i dag ett stort ansvar för att lösa trygghetsutmaningarna i Sverige, men för att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten och stöldligornas framfart krävs stora insatser även från andra myndigheter. Tullverket och Kustbevakningen är underutnyttjade kapaciteter i det brottsbekämpande arbetet. Det krävs ett helhetsperspektiv kring trygghetsfrågorna som saknas idag.

Inresta multikriminella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Enligt Larmtjänst och försäkringsbranschen förs det ut stöldgods ur Sverige till ett värde av två miljarder kronor varje år. Den organiserade tillgreppsbrottsligheten har fått en större geografisk utbredning. Polisen, Tullverket och Kustbevakningen har fått i uppdrag av Regeringen att utreda hur arbetet mot de utländska stöldligorna kan förbättras.


När? Tisdagen den 2/7 14:00-14:45
Var? TCO-landet
Arrangör: TULL-KUST

Primära deltagare: 
Anders Thornberg, Rikspolischef
Therese Mattsson, Generaldirektör Kustbevakningen
Charlotte Svensson, Generaltulldirektör
Johan Lindgren, Förbundsordförande TULL-KUST
Lena Nitz, Förbundsordförande Polisförbundet


Politikerpanel:
Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson
Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson
Jörgen Hellman (S), ordförande Skatteutskottet
Helene Björklund (S), Riksdagsledamot och ledamot av Kustbevakningens insynsråd

Moderator:
Ann-Christin Nykvist

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund