Digitala plattformar som arbetsförmedlare, effektivitetsskapare och tillväxtmotor?

Arrangör: FORES

03 JULI 2019, 15:00 - 15:45, LILLA SCENEN, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, VISBY

Om seminariet

Digitaliseringen omformar en rad samhällsföreteelser, inklusive arbetslivets organisering. Utifrån ett fokus på plattformsekonomi, teknik och effektivisering, hur kan arbetslivet omvandlas? Är plattformisering en nettovinst för samhället? Vilka dolda kostnader eller nackdelar finns?

Nya digitala plattformar medför många effektivitetsvinster – men det finns också risker och utmaningar. En panel bestående av sakkunniga experter och myndighetsföreträdare kommer att utröna viktiga insikter från dagens forskning. Vi frågar oss hur en hållbar, demokratisk och arbetsrättsligt sjyst digitalisering bör se ut, och hur vi bäst kan hushålla med de effektivitetsvinster som denna kan ge. Kärnan är att tekniska och ekonomiska vinster inte per automatik behöver innebära samhällsnytta i bredare bemärkelse. Hur säkras saker som konkurrensfrihet, hållbar reallöneutveckling och arbetsrätt, givet plattformiseringens inbyggda tendenser mot monopol (vinnaren-tar-allt), dominans av produktionsleden, externalisering av kostnader (prispress och outsourcning av kostnader) samt möjligheten att stycka upp arbetsuppgifter och matchning ner på minutnivå (den s.k. gig-ekonomin)?

Medverkande:
Filippa Jennersjö, IT-chef, Arbetsförmedlingen
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Sophie Nachemson-Ekwall, forskare, Handelshögskolan, Center for Sustainable Markets Research
Måns Svensson, docent, Lunds universitet
Joakim Wernberg, forskningsledare, Entreprenörskapsforum

Moderator:
Jonas Andersson Schwarz, forskare FORES

Mer info i Almedalsprogrammet.

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund