Vad händer när politiken rubbar stabiliteten i partsmodellen?

Arrangör: Unionen

02 JULI 2018, 11:00 - 12:00, TCO-LANDET, LILLA SCENEN, STRANDGATAN 19, VISBY

 

Om seminariet

Kortsiktigt perspektiv hos de politiska partierna är ett hot mot konkurrenskraften. Ordning och reda på arbetsmarknaden hotas av kortsiktiga vallöften. Vad gör vi när politiken hotar stabiliteten i denna framgångssaga som partsmodellen är?

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Digitaliseringen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen tvingar oss att tänka nytt. Den svenska partsmodellen är den främsta garanten för tillväxt och stabilitet. lång historia av att via förhandlingslösningar bidra till högre produktivitet och Via samförstånd och kompromissvilja, och genom att fokusera på jobb och utveckling, har arbetsgivare och arbetstagare i decennier lagt grunden till det samhällsbygge som gjort Sverige framgångsrikt. Fack och arbetsgivare har en tillväxt, och att säkra Sveriges konkurrenskraft. Arbetsmarknadens parter axlar det ansvaret varje dag och kommer göra så även i framtiden. Men vilka risker finns för partsmodellen när politiken vill ingripa? 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund