Samarbete mot sexuella trakasserier inom scenkonsten

Arrangör: Teaterförbundet för scen och film samt Svensk Scenkonst

02 JULI 2018, 14:00 - 14:45, TCO-LANDET, STORA SCENEN, STRANDGATAN 19, VISBY

 

Om seminariet

Teaterförbundet för scen och film sant Svensk Scenkonst berättar hur man med avstamp i #metoo-arbetet har lagt upp det partsgemensamma arbetet.

Hösten 2017 briserade #metoo, en rörelse som bland annat belyste tystnadskulturen och förekomsten av sexuella trakasserier inom scenkonsten. Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har en lång erfarenhet av partsgemensamt arbete i olika frågor. Det var därför naturligt att samarbeta även i denna fråga och bland annat tillsattes gemensamt en kommission som hade till uppgift att göra en genomlysning av branschen och föreslå åtgärder för att få arbetsplatser fria från alla former trakasserier. Med avstamp i Metoo-arbetet, hur arbetar vi partsgemensamt? När är det lämpligt att arbeta partsgemensamt? Hur håller vi håller vi #metoo levande?

Medverkande:
Carin Khakee, kommissionssekreterare
Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst
Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film
Moderator: Thord Eriksson, journalist

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund