Så öppnar vi fler dörrar – nyanländas väg till arbete

Arrangör: Unionen Göteborg, Stockholm och Sydväst

03 JULI 2018, 09:00 - 09:45, TCO-LANDET, LILLA SCENEN, STRANDGATAN 19, VISBY

 

Om seminariet

Högskoleutbildade som är utrikesfödda har i betydligt lägre utsträckning ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå jämfört med inrikes födda. Detta är ett enormt resursslöseri som drabbar både individen och samhälle. Hur kommer kan vi öppna fler dörrar på den svenska arbetsmarknaden

Unionens regioner i Stockholm, Göteborg och Malmö har kartlagt tio framgångsrika exempel på hur matchningen på arbetsmarknaden kan förbättras så att nyanlända med högskoleutbildning får arbete inom sin yrkeskompetens. I vårt seminarium diskuterar vi vad företagen, politiken och fackförbunden kan göra för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Vi ska aldrig nöja oss med ett jobb utan alltid sträva efter rätt jobb i förhållande till utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet.

Medverkande:

Amir Nazari, Diversity coach, ÅF
Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen
Patrick Joyce, arbetsmarknadsforskare, Ratio
Pernilla Johansson, chefsekonom, Sydsvenska Handelskammaren 
Irene Wennemo, statssekreterare hos Ylva Johansson 

Moderator: Paloma Blanco, VD Madder

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund