På jakt efter framtidens stora jämställdhetsreform – samtal och mingel

Arrangör: TCO och Sveriges Kvinnolobby

04 JULI 2018, 10:00 - 12:00, TCO-LANDET, LILLA SCENEN, STRANDGATAN 19, VISBY

Om seminariet

Vilka är valets viktigaste frågor för ett jämställt arbetsliv och ökad ekonomisk jämställdhet? Vilka stora jämställdhetsreformer ser politikerna framför sig och vilka sista medskick har opinionsbildare, fack och kvinnorörelse till politikerna inför valet? Efter seminariet blir det lunchmingel med jämställdhetstema och stand-up.

Det har gått över 40 år sedan de riktigt stora jämställdhetsreformerna genomfördes i Sverige. Lika lön för lika arbete, särbeskattning, föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg är stora och viktiga reformer som har drivit på samhällsutvecklingen och placerat oss i toppen av internationella rankinglistor. Men vi är inte där än.

Idag står kvinnor för 75 procent av dagarna med föräldraledighet och vård av barn. Kvinnor jobbar mer deltid, har lägre löner och lägre pensioner än män, och arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Arbetsmiljön är sämre i kvinnodominerade yrken och kvinnor som grupp är i högre grad än män frånvarande från arbetet på grund av ohälsa. Utrikes födda kvinnor har betydligt lägre sysselsättningsgrad än andra.

Vår jämställdhetspolitik har tagit oss en bra bit på vägen, men det finns mer att göra för att få bort de återstående könsskillnaderna. Vilken är framtidens nästa stora jämställdhetsreform? Ett rappt samtal där Sveriges Kvinnolobby och TCO tar tempen på politikerna inför valet.

Seminariet är mellan 10 och 11 på Lilla scenen, minglet mellan 11 och 11.50 i TCO-landet. 

Medverkande:
Lena Hallengren, jämställdhetsminister (S)
Maria Arnholm, partisekreterare och tidigare jämställdhetsminister (L)
Eva Nordmark, ordförande TCO
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Linda Nordlund, ledarskribent Expressen
Lisa Pelling, utredningschef tankesmedjan Arena idé
Moderator: Johanna Palmström

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund