Mobilförbud och böneutrop – ägnar sig politiken åt samhällsproblem eller symbolfrågor?

Arrangör: Futurion

02 JULI 2018, 14:00 - 14:45, TCO-LANDET, LILLA SCENEN, STRANDGATAN 19, VISBY

 

Om seminariet

I valrörelserna bombarderas vi av olika politiska utspel och förslag som ska väcka uppmärksamhet och locka väljare. Men klarar politiken av att lösa verkliga problem och framtidsutmaningar som jobben, välfärden och klimatet. Och vem tar ansvar för framtiden om inte partierna gör detta?

Teknikutvecklingen stöper om affärsmodeller och många jobb försvinner eller förändras, samtidigt ställer migration och en äldre befolkning med stora behov av vård och omsorg ökade krav på företagen men även på samhället och enskildas förmåga till omställning. Exemplen på framtidsutmaningar som kräver långsiktiga politiska lösningar är många. De stora frågorna har dock än så länge hamnat i skymundan under valåret. I stället diskuteras förbud mot mobiltelefoner i klassrummen, böneutrop och de exakta formerna för friskolornas huvudmannaskap. Forskning visar också att människors oro – inte minst för jobben – bidrar till att öka stödet för populistiska partier. Försöker etablerade partier att tävla med populism i stället för att finna lösningar och skapa framtidstro? Hur ska parterna bidra till framtidsutmaningarna?

Medverkande:
Ulrica Schenström, politisk analytiker och tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen
Mikael Sandström, chefsekonom, TCO
Amanda Sokolnicki, biträdande politisk chefredaktör, Dagens Nyheter
Carl Melin, forskningsledare, Futurion
Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund