Går Kustbevakningen en osäker framtid till mötes?

Arrangör: TULL-KUST

03 JULI 2018, 14:00 - 14:45, TCO-LANDET, STORA SCENEN, STRANDGATAN 19, VISBY

 

Om seminariet

Vilka konsekvenser får en stramare budget för samhällsnyttan och Kustbevakningens uppdrag? Inom vissa områden utgör Kustbevakningen den enda resursen och aktören till sjöss, hur ser de politiska företrädarna på Kustbevakningens förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt?

Kustbevakningen arbetar för liv, miljö och säkerhet till sjöss dygnet runt, året om, längs hela Sveriges kust. Samtidigt som beredskap för liv- och miljöräddning upprätthålls, genomförs kontroll- och tillsynsverksamhet, polisiär ordningshållning och brottsbekämpning till sjöss. För att Kustbevakningen ska fortsätta vara en effektiv resurs krävs kontinuerlig rekrytering av personal, investeringar i fartyg, flyg och övriga material. Om Kustbevakningen inte från och med 2020 får ett ökat anslag från regeringen kommer myndigheten få stora problem. Myndigheten kommer att ha svårt att rekrytera ny personal,. Dessutom riskerar miljöräddningsberedskapen att försämras och övervakning på uppdrag av bland andra Hav och vattenmyndigheten minska.

Medverkande:
Joakim Lagergréen, 1:e vice ordförande, TULL-KUST
Åsa Lindestam, vice ordförande försvarsutskottet, Socialdemokraterna
Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, Moderaterna
Helene Frykler, avdelnignschef, Kustbevakningen
Henrik Jonsson, avdelningschef, Kustbevakningen
Ann-Christin Nykvist, moderator

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund