Ung och otryggt anställd – brist på möjlighet till långsiktighet

Arrangör: LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Unionen

05 JULI 2017, 15:00 - 15:45, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Korta anställningar resulterar i ökad stress och oro bland unga. Vad ser vi att detta har för effekter på ungas välmående som kommer ut i arbetslivet och får korta uppdrag? Vilket ansvar har arbetsgivare för att möjliggöra trygga anställningar?

Trygghet och långsiktighet går ofta hand i hand, utan långsiktighet är trygghet svår att skapa. Nästan 70% av LSU:s medlemmar har uppgett projektfinansiering som en av tre största finansieringskällor, vilket ofta innebär en kortsiktig finansiering. En annan finansieringsutmaning är organisationsstödet från MUCF, den klart viktigaste finansieringen för ungdomsrörelsen, är ett-årsbaserat vilket skapar litet utrymme för säkra anställningar. Unionen har i rapporten ”Anställd i civilsamhället - ett kall eller vanligt kneg?" identifierat problem med projektfinansiering då det bland annat tvingar anställda att hitta egna medel för fortsatt anställning. Detta sammantaget resulterar i ökad stress och oro. Vad kan arbetsgivare göra för att skapa en hållbar arbetsmiljö för anställda och vilka resurser måste tillkomma?

Medverkande: 
Irene Wennemo, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Theres Sysimetsä, förbundsstyrelseledamot, Unionen
Hannah Kroksson, Vice ordförande, LSU
Hans-Göran Elo, Förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund