Stoppa skolledarsnurren – max 20 medarbetare per chef

Arrangör: Lärarförbundet Skolledare

05 JULI 2017, 08:15 - 09:15, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Idag ansvarar skolledare ofta för 35-45 medarbetare. Forskning visar att antalet medarbetare per chef är avgörande för både chefers och medarbetares arbetsmiljö. För ett hållbart ledarskap bör skolledare i genomsnitt vara närmaste chef för högst 20 medarbetare.

Lärarförbundet Skolledare vill se en riktlinje där skolledare i genomsnitt är närmaste chef för 20 medarbetare. Det innebär att det behövs fler skolledare på skolorna som delar på personalansvaret. Idag är det mer regel än undantag att skolledare har 35-45 medarbetare att ansvara för. Forskning visar att antal medarbetare per chef är en viktig faktor för chefers och medarbetares arbetsmiljö. I verksamheter med låg chefstäthet finns ofta höga sjuktal. Vilken påverkan kan högre chefstäthet ge på rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap? Kan en högre chefstäthet leda till skolutveckling genom att skolledarna får en bättre arbetsmiljö, stannar längre på sina arbetsplatser och bygger den tillit som behövs för att lärare ska utveckla sina arbetssätt? Kan en hög chefstäthet förbättra elevers resultat? Blir skolledaryrket mer attraktivt om skolledarna blir fler?

Medverkande: 
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Rektor och ordförande, Lärarförbundet Skolledare
Carola Wedholm, Förskolechef och 2:e vice ordförande, Lärarförbundet Skolledare
Per-Arne Andersson, Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
Göran Isberg, Förvaltningschef Jönköping och ordförande i Sveriges skolchefer
Marcus Strömberg, VD och koncernchef, AcadeMedia
Thomas Strand, Riksdagsledamot (S), utbildningsutskottet

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund