Rör inte min källa! Hur ser vi till att den nya lagen om meddelarskydd får genomslag i praktiken?

Arrangör: Journalistförbundet

05 JULI 2017, 15:30 - 16:30, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som ger privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg meddelarskydd. Anställda får nu ett utökat skydd om de vill lämna uppgifter till media och journalister får större möjligheter att skydda källor. Men vet arbetsgivarna vad som gäller?

Kunskapen om meddelarfrihet och meddelarskydd bland chefer i offentlig sektor är ganska låg. Nu har vi en ny lag som utökar meddelarskyddet till att även gälla privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Här är kunskapen bland cheferna ännu lägre. Många anställda vet inte och vågar inte prata med journalister på grund av felaktig information från arbetsgivarna. Hur ser vi till att fler vågar lämna uppgifter media? Vilken effekt får lagen på stora börsnoterade välfärdsföretag? Och borde meddelarskyddet utvidgas till att gälla alla anställda på alla företag? Vi diskuterar dessa frågor och visar upp exempel på när meddelarskyddet fungerat bra och när det fungerat dåligt. Under Almedalsveckan går Journalistförbundets meddelarskyddsambassadörer runt och utbildar chefer i välfärdsföretag om vad som gäller. På seminariet får ni också höra mer om deras kunskap och åsikter om meddelarskydd.


Medverkande:
Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
Oscar Taxén, Utredare, Kommunal
Terje Carlsson, Ordförande, Föreningen Grävande Journalister
Fredrik Gren, Koncernchef och VD, Ambea
Tove Carlén, Moderator, Journalistförbundet

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund