Politiken efter populismen – behövs de politiska partierna?

Arrangör: Futurion

04 JULI 2017, 15:00 - 15:45, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Det politiska engagemanget växer, men hittar också nya former. Vi ser i spåren av Brexit, Trump och Le Pen, en allt starkare trend av populistiska rörelser med enkla lösningar på komplexa problem. Samtidigt handlar allt mer av den partipolitiska debatten om detaljer där skillnaderna mellan de politiska alternativen minskar.

Är det i själva verket avsaknaden av tydliga ideologiska vägval som gör att populismen växer sig starkare? Och vems problem är det egentligen? Hur kommer politiken i framtiden se ut, när de etablerade partierna inte har förmågan att kanalisera medborgarnas engagemang?

Välkommen till ett samtal där fem tankesmedjor med olika ideologisk profil, tillsammans bjuder in till samtal om hur morgondagens politiska engagemang, debatt och samtal skall se ut.

Medverkande: Karin Svanborg-Sjöwall, VD Timbro, Andreas Bergström, vice VD Fores, Alexander Crawford, processledare Global Utmaning, Ann-Therese Enarsson, VD Futurion och Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

Samtalsledare: Per Lagerström, kommunikationsansvarig Futurion

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund