Kulturskapare - pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?

Arrangör: KLYS, Teaterförbundet för scen och film, Journalistförbundet

04 JULI 2017, 14:00 - 15:00, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och s k kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det gäller a-kassa och sjukförsäkring?

Vi följer upp socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" och debatterar förslag till förbättringar som ska gälla såväl frilansare generellt, som frilansare inom kultur- och medieområdet. Enligt rapporter från Konstnärsnämndens jobbar konstnärligt yrkesverksamma mer, frilansar mer och är oftare egna företagare, har högre utbildning, sjukskriver sig mindre och har ett lägre uttag av sjukförsäkringen och föräldrapenningen än genomsnittssvensken. Kulturskapare är nettoinbetalare till sjukförsäkringen eftersom de ofta nekas sjuk- och föräldrapenning. Reglerna fungerar dåligt på en typisk konstnärlig verksamhet. I en rapport av TCO konstateras att några hundratusen personer skulle beröras av förbättrade villkor för människor med arbetsförhållanden liknande de som utmärker kulturskaparnas, en kombination av korta anställningar, uppdrag och eget företagande. Hur kommer vi dit?


Medverkande:
Teresa Carvalho (s), ledamot Socialförsäkringsutskottet
Bengt Eliasson (L), ledamot Kulturutskottet
Anna Carlson, Skådespelare/ordförande, Teaterförbundet för scen och film
Lennart Eng, tecknare och fd. ordförande Svenska Tecknare
Victoria da Silva, Ordförande, Journalistförbundets frilansdistrikt, Frilans Riks

Moderator: Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning på TCO

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund