Hur påverkar betygen elevernas prestationer?

Arrangör: Lärarförbundet, Natur & Kultur

03 JULI 2017, 11:15 - 12:00, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Betyg påverkar elever på olika sätt beroende på deras förutsättningar och erfarenheter, visar forskning. Vad gör betygen med elevernas inre motivation? Hur påverkar tidiga betyg elevernas fortsatta lärande? Och kan ett betygssystem utformas för att motivera både låg- och högpresterande elever?

Antagandet att betyg motiverar alla elever till ökat lärande och bättre prestationer, oavsett bakgrund och förutsättningar, kommer från ekonomiska teorier. Dessa forskare menar att betyg får elever att prestera bättre och att det framför allt är de lågpresterande eleverna som kommer att påverkas mest positivt av betyg eftersom de behöver förbättra sig allra mest. Dock visar forskning inom andra forskningsfält att betyg påverkar lågpresterande elever negativt och att de får en sämre betygsutveckling jämfört med lågpresterande elever som inte får betyg. De ekonomiska teorierna bygger på studier som är genomförda på vuxna arbetstagare i en arbetskontext och bör inte appliceras på elever i en lärandeprocess, menar Alli Klapp, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och medförfattare till ”Utbildningsekonomi – om lärandets värde”. Antagandet om att betygen motiverar alla elever att prestera bättre bör därför problematiseras.

Medverkande: 
Alli Klapp, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och medförfattare till "Utbildningsekonomi - om lärandets värde"
Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund