Gränslösa Sverige? Konsekvenser för samhällets trygghet av Tullens underbemanning

Arrangör: Tull-Kust

05 JULI 2017, 09:45 - 10:45, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Tullen har under lång tid fått allt mindre resurser. Håller vi på och nedmonterar en viktig länk i det brottsbekämpande arbetet när vi behöver den som bäst? Seminarium om Tullens behov och roll som brottsbekämpande myndighet.

Oron i världen ökar och medborgarna upplever att hoten kommer allt närmare. Sverige står inför stora samhällsutmaningar de kommande åren. Statens förmåga att skydda medborgarna är fundamental för tryggheten i samhället. Att Tullen är en viktig aktör i det brottsbekämpande arbetet genom att bidra till att stoppa både vapen och narkotika från att komma in i landet glöms ofta bort.

Medverkande:
Johan Lindgren, Förbundsordförande, TULL-KUST
Tobias Billström (M)
Roger Haddad (L)
Patrik Lunqvist (S)
Björn Eriksson, fd Generaltulldirektör
Moderator: Ann-Christin Nyqvist


Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund