Arbetsmiljön – det största hinder till bättre skolresultat?

Arrangör: Lärarförbundet och Sveriges elevkårer

06 JULI 2017, 09:30 - 10:45, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Elever och lärares arbetsmiljö, inte minst stressen, påverkar hur det går i skolan. Sedan tidigare vet vi att det finns en koppling mellan lärares sjuktal och elevernas resultat i skolan. Hur ska vi förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen och stressen så att eleverna kan prestera bättre?

Medverkande: 
Christine Kastner Johnson, utvecklingschef AcadeMedia
Helene Odenjung, kommunalråd Göteborg och ordförande GRs utbildningsnämnd
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare
Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet
Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert OFR

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund