Är den svenska modellen framtidssäkrad?

Arrangör: Futurion

04 JULI 2017, 10:00 - 10:45, TCO-LANDET, STRANDGATAN 19, ALMEDALEN

 

Om seminariet

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Med hot och möjligheter som följd.

En viktig faktor är hur den svenska modellen förhåller oss till de förändringar som sker. Är det unga män på landsbygd som oroar sig mest för framtiden eller är det äldre kvinnor i storstäder? Är det de som är nöjda i livet som är mest teknikoptimistiska? Är det kvinnor i storstäderna som oroar sig mest för ökad stress i arbetslivet. Futurion presenterar en ny rapport i samarbete med SOM-institutet om hur svenska folket ser på den framtida arbetsmarknaden. Men hur behöver arbetsmarknadens parter möta den framtiden och behöver den svenska modellen utvecklas?

Varmt välkommen till en presentation och diskussion om färska siffror på svenska folkets syn på framtidens jobb och arbetsmarknad.

Medverkande: Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Eva Nordmark, ordförande TCO, Anna-Karin Hatt, VD Almega, Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, Carl Melin, samhällsanalytiker Futurion

Samtalsledare: Ann-Therese Enarsson, VD Futurion

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund