Ropen skalla - återhämtning åt alla

Frukostsamtal om jämställda och friska arbetsplatser

06 MARS 2018, 08:30 - 09:30, TCO, LINNÉGATAN 14 STOCKHOLM
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Könsskillnaderna i ohälsa har inte förändrats under hela 2000-talet. Orsakerna har sökts både i hemmet och hos individen. Nya rön visar att möjlighet till återhämtning under arbetsdagens gång skiljer sig mellan könen och att det förklarar en stor del av skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Hur får vi friskare arbetsplatser inom välfärdssektorn?

Titta på vårt samtal som ägde rum 6 mars om dagens och morgondagens arbetsliv i välfärdssektorn - med fokus på arbetsmiljö, bristyrken och jämställdhet.

I valrörelsen 2018 vill TCO lyfta blicken och se politiska reformer som tar sikte på möjligheter och de långsiktiga frågorna. En av våra prioriterade frågor i valet är därför ett hållbart arbetsliv. Kvinnor och män behöver ges samma förutsättningar för att arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund