Offentlig upphandling och arbetstagares rättigheter

Ny lag – nya möjligheter för TCO-förbunden

11 SEPTEMBER 2017, 12:15 - 17:00, TCO-HUSET, LINNÉGATAN 14, STOCKHOLM
Anmäl dig här

Om seminariet

Sverige har fått en ny upphandlingslagstiftning! Från och med 1 juni 2017 har vi en lag – grundat på ett EU-direktiv – som förhindrar att upphandling kan vinnas på bekostnad av arbetstagares rättigheter.

Det ger TCO-förbunden helt nya verktyg för att få till rimliga villkor för dem som arbetar i verksamheter som upphandlas. Det är inga småsummor det handlar om: staten, kommuner, landsting handlar upp varor och tjänster för många miljarder varje år.

För att den nya lagstiftningen ska omvandlas från lagtext till arbetsmarknadsverkstad behöver TCO-förbunden vara med och tillföra sin kompetens. Främst i samråd med Upphandlingsmyndigheten men också rent konkret på arbetsplatser som upphandlar verksamheter.

Den nya lagen förverkligas nämligen inte via kollektivavtal. Villkoren ska istället hämtas från kollektivavtalen och sedan föras in i förfrågningsunderlagen inför upphandlingen.

Detta eftermiddagsseminarium samlar en stor kompetens kring offentlig upphandling och den nya lagen. Kom och lär dig mer för att sedan vara med och påverka.

 TCO bjuder föranmälda på lunchbuffé från 11.15 på TCO – Linnégatan 14 i Stockholm.

Program:
12.15 – 12.45 TCO:s arbete med upphandling och varför det är viktigt, Sofia Råsmar, jurist TCO
12.45 – 13.45 Allmänt om upphandlingsrätten, Charlotta Frenander, jurist på Hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten
13.45 – 14.15 Kaffe
14.15 – 14.45 Sociala krav i offentlig upphandling, Charlotta Frenander, jurist på Hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten
14.45 – 15.00 Paus
15.00 – 16.00 Arbetsrättsliga villkor i praktiken – utmaningar och möjligheter, presentation och diskussion, Carin Carlsson, jurist, upphandlingsavdelningen Stockholm stad
16.00 – 17.00 Hur förverkligar vi nu detta i praktiken? Workshop för att vässa våra fackliga verktyg. Kristina Mattsson och Sofia Råsmar

Målgrupp
Seminariet vänder sig till: anställda och förtroendevalda i TCO-förbunden.
Seminariet välkomnar samtliga TCO-förbund.

Pris och anmälan
Seminariet är kostnadsfritt. TCO bjuder på lunch. Du anmäler dig via denna länk. Vid förhinder vill vi att du avanmäler dig.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Sofia Råsmar (innehåll) eller Kristina Mattsson, praktiska frågor 08 782 92 28 eller via e-post kristina.mattsson@tco.se.

 

 

 

 

 

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund