Internationellt ägande och fackligt inflytande

Ett kunskapsseminarium för samtliga TCO-förbund

09 OKTOBER 2017, 09:00 - 10 OKTOBER 2017, 16:00, BERGENDAL I SOLLENTUNA
Anmäl dig här

Om seminariet

Internationalisering och ägandeförändringar berör en allt större del av arbetsmarknaden, både inom offentlig och privat sektor. Hur kan TCO-förbunden möta denna utveckling och fortsätta vara de relevanta och framtidsinriktade medspelare på arbetsmarknaden som vi är idag? Vilka verktyg har vi och vad behöver vi utveckla inför framtiden?

Sedan början av 1990-talet har de utländska investeringarna ökat i Sverige, och inom den privata sektorn är numera nästan var tredje svensk anställd i ett företag med internationellt ägande. 

Välfärdsbolag blir arbetsgivare för allt fler inom vård, skola och omsorg. Det förändrar vägarna mot facklig framgång, jämfört med när motparten alltid var stat, kommun eller landsting.

Utvecklingen kan medföra många fördelar för arbetstagarna, som högre löner och en mer professionell arbetsgivare. Men också nya utmaningar i det fackliga arbetet.
Svensk arbetsrätt och lagstiftning går alltid att hävda, men smidigheten och möjligheterna att komma till tals handlar också om förtrogenhet med den svenska partsmodellen, förhandlingskulturen och arbetsplatsrelationerna.  

Arbetsrätten hindrar till exempel inte att utvecklingssamtal hålls på engelska via länk, med en chef som sitter i ett annat land och är fysiskt anträffbar 2- 3 gånger per år.

Och hur lyckas man i mbl-förhandlingar när motparten är bakbunden av beslut som redan fattats högre upp och på en avlägsen plats? 

Välkommen till ett tvådagars kunskapsseminarium som dyker ner i dessa viktiga framtidsfrågor. Lyssna till fackliga kollegor som hittat vägar framåt, dela egna erfarenheter med andra TCO-förbund och vässa strategierna för framtiden.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som arbetar praktiskt/strategiskt inom eller gentemot koncerner och stora företag. Seminariet välkomnar fackliga företrädare och strategiskt ansvariga från samtliga TCO-förbund.

Kostnad
Seminariet kostar 5000 kronor per deltagare. Priset inkluderar mat och boende på Bergendal i Sollentuna samt transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Central. Förbunden står för resan till och från Stockholm samt eventuell förlorad arbetsinkomst.

Ansökan
Seminariet har begränsat antal platser och vi tillämpar löpande antagning. Du fyller i och skickar din ansökan via denna länk.

Observera att du oftast behöver fylla i din ansökan i samverkan med utbildningsansvarig eller chef på ditt förbund. Det är de som antar och rangordnar deltagare för förbundets räkning. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra. 

Förbundet behöver din ansökan i god tid före den 1 september 2017. Detta datum är förbundets sista anmälningsdag till TCO Fackliga Akademi.

Ytterligare information lämnas av Kristina Mattsson, 08 782 92 28 eller via e-post kristina.mattsson@tco.se eller kursanmalan@tco.se.

 

Dela

Medverkande

Anders Ekholm

vice vd vid Institutet för Framtidsstudier är en omvittnat inspirerande föreläsare! Han kommer att sätta företags spelplan under lupp: Vilka avtryck ger den i våra arbetsgivares affärsstrategier och ledning &styrning?

Leif Östling

är styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, och var tidigare VD/koncernchef i Scania CV AB. Han kommer att berätta om Scanias vägval och Svenskt Näringslivs utmaningar i en internationaliserad värld.

Pia Juhlin Åstrand

har gjort det mesta inom arbetsmarknad och fackliga frågor. Eftersom hon dessutom är en supervass workshopledare så har vi kontrakterat henne som processledare för seminariets dag 2. En garanti för att vi ska lyckas med att vässa våra strategier

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund