Får man läsa personalens mejl?

Välkommen till ett samtal om integritet i arbetslivet.

07 FEBRUARI 2018, 14:00 - 15:30, TCO-SALEN, TCO-HUSET, LINNÉGATAN 14, STOCKHOLM
Anmäl dig här

Om seminariet

Övervakningen på arbetsplatserna blir allt vanligare. Var går gränsen för vad arbetsgivaren får göra? Är det ok med krav om medicinska tester eller att läsa personalens mejl?

I en TCO-undersökning svarar mer än hälften av de tillfrågade att man uppfattar att övervakningen från arbetsgivaren har ökat. Ny teknik har gjort det både enklare och billigare för arbetsgivare att kontrollera de anställda. 

Arbetsgivarens kontroll kan lätt bli mer omfattande och gå betydligt längre än vad som är försvarbart utifrån själva arbetet. Överskottsinformation som inte tjänar något egentligt syfte, men som arbetsgivaren ändå har tillgång till, används allt oftare för att ifrågasätta de anställdas skötsamhet och lojalitet. Det kan handla om till exempel in- och utpasseringssystem, GPS-trackers och inloggningar i mobiler och datorer.


TCO har länge drivit frågan om en rättighetslagstiftning om den personliga integriteten i arbetslivet. EU:s dataskyddsförordning börjar gälla i maj. Vad innebär den nya förordningen för den personliga integriteten i arbetslivet? Vilka frågor återstår att reglera?

Förbundsjuristerna Erik Grahn och Susanna Kjällström inleder med att  presentera sin nyutkomna bok ”Anställdas integritetsskydd: och dataskyddsförordningen”.

Statssekreterare Irene Wennemo redogör för regeringens inställning om vad som behöver göras på lagstiftningsområdet och därefter leder moderator Lisa Pelling ett samtal med inbjudna gäster om vilka integritetsproblem som finns och hur dessa bör lösas.    

Välkommen!

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund