Hur kan EU-frågorna ta en större plats under valåret 2018?

12 FEBRUARI 2018, 09:00 - 10:00, TCO-SALEN, PLAN 0, TCO-HUSET, LINNÉGATAN 14, STOCKHOLM
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Den 9 september är det dags för val till svenska riksdagen. Normalt sett hamnar EU-frågorna i skymundan i riksdagsvalet, trots att både riksdagen och regeringen är involverade i besluten på EU-nivå. Beslut som påverkar svensk ekonomi, handel och arbetsmarknaden likväl som bl.a. flykting- och migrationsfrågor. Hur får vi den svenska valrörelsen 2018 att ta höjd för EU-frågorna?

Välkommen till ett samtal med EU-minister Ann Linde (S) och Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Många av de frågor som idag diskuteras och beslutas på EU-nivå har bäring på Sverige som medlemsland. Våra politiska företrädare i riksdagen, regering och Europaparlamentet är alla involverade i beslutsprocessen. TCO tycker därför att det är viktigt att prata mer om EU-samarbetet och EU-frågorna, inte bara i Europaparlamentsvalet, utan även i riksdagsvalet. 

Det handlar om hur de svenska partierna ser på EU:s framtid och Sveriges roll i samarbetet, i synnerhet i ljuset av de framtidsdiskussioner som nu pågår. Vad har de politiska partierna för visioner om EU-samarbetet och hur får vi ett ökat engagemang och diskussioner kring EU-frågorna? Vad är medias roll?

Välkommen till ett samtal om EU och riksdagsvalet!

När:
12 februari 2018, kl. 09-10, kaffe och smörgås serveras från kl. 08:45 

Var:
TCO-salen, plan 0, TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Samtalet modereras av TCO:s samhällspolitiske chef, Samuel Engblom.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund