EU i framtiden – business as usual?

21 MARS 2017, 07:30 - 09:00, TCO-HUSET, LINNÉGATAN 14
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Det europeiska samarbetet skakar i sina grundvalar. De grundläggande värderingar som projektet bygger på utmanas allt oftare. Ett medlemsland har valt att lämna samarbetet.

Viktiga frågor som asyl- och flyktingpolitiken splittrar medlemsländerna. Inför EU-toppmötet i Rom den 25 mars presenterade EU-kommissionen nyligen sin vitbok för unionens framtid där fem olika scenarier målas upp. Vilken väg bör EU ta?

Välkommen till ett seminarium i TCO-huset där Ann Linde, EU- och handelsminister, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige och Eva Nordmark, ordförande i TCO diskuterar EU-samarbetets framtid. Samtalet leds av Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande chef på Sieps.

Frukostsamtalet, som är det första i en serie om tre under våren om EU:s framtidsfrågor, äger rum den 21 mars 08.00-09.00 i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm. Frukost serveras från 07.30.

Anmälan görs här senast den 19 mars.

Vid frågor, kontakta José Gutierrez, 072-207 35 53 alternativt jose.gutierrez@tco.se

Välkommen!

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund