Ett val om värderingar

09 MAJ 2019, 10:30 - 11:45, EUROPAHUSET, REGERINGSGATAN 65, STOCKHOLM

Om seminariet

Mycket står på spel i valet till Europaparlamentet den 26 maj, inte minst demokrati, grundläggande värden och öppenhet. Vilken roll kan fack och arbetsgivare spela? Hur ser MEP-kandidaterna på utmaningarna?

Eva Nordmark, ordförande för TCO och Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv möter några av toppkandidaterna inför valet till Europaparlamentet. Välkommen till ett seminarium om hur EU kan bidra till att förbättra förutsättningarna för jobbskapande, entreprenörskap och tillväxt i Europa.

Inledning: det här står på spel i valet till Europaparlamentet
Henrik Brors, tidigare EU-korrespondent samt politik- och ekonomijournalist sedan början av 1970-talet, frågas ut av Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef för tankesmedjan Arena Idé

Arbetsmarknadens parter: det här står på spel för fack och företag
Eva Nordmark, ordförande för TCO, en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar
Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv som företräder 60 000 små, medelstora och stora företag i 49 bransch- och arbetsgivarförbund

Toppkandidater och sittande ledamöter: det här är våra ambitioner och erfarenheter
Jytte Guteland (S) , sittande Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet
Christofer Fjellner (M), sittande Europarlamentariker
Hanna Stenegren (C), kandidat till Europaparlamentet

Moderator:
Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef för tankesmedjan Arena Idé

Tid och plats:
9 maj kl. 10.30–11.45
Europahuset, Regeringsgatan 65

Fri entré. Obligatorisk föranmälan: https://cutt.ly/or5k7K

Seminariet följs av mingel med lättare förtäring.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund