Behöver Sverige lägre löner?

Lärdomar från tysk arbetsmarknad

07 DECEMBER 2015, 12:00 - 14:00
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Om seminariet

Tysklands arbetsmarknadspolitik målas allt oftare upp som en förebild för Sverige och andra europeiska länder att följa efter.

Men hur framgångsrik har egentligen den tyska modellen varit? Går det att tala om ett tyskt sysselsättningsunder?

Sverige har traditionellt haft både lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad än Tyskland. Det senaste decenniet har den bilden förändrats. Arbetslösheten i Tyskland är idag lägre än i Sverige och sysselsättningsgraden är på nästan samma nivå i de båda länderna.

Nu släpper TCO en studie ”Flawed Role Model? – The economic performance of Germany and Sweden” som visar att det finns en rad skäl som talar för att Sverige inte ska följa det tyska exemplet. Den ekonomiska utvecklingen i Tyskland under perioden 1995-2013 var betydligt sämre än den i Sverige, med lägre tillväxt i BNP och produktivitet, konsumtion och investeringar. Tvärtemot den gängse uppfattningen var också utvecklingen på den tyska arbetsmarknaden betydligt svagare än den i Sverige. Arbetade timmar stagnerade i Tyskland men ökade betydligt i Sverige.

Allt detta diskuterar vi på ett seminarium som arrangeras av TCO och Europaparlamentets informationskontor den 7 december kl. 12:30-14:00 på EuropahusetRegeringsgatan 65, Stockholm. Vi bjuder på lunch från kl. 12:00

FULLSATT

Seminariet livesänds på Europaparlamentets hemsida.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund